List of Publications for remote laboratory

 1. Lustig, F., Dvorak, J., Kuriscak, P., Brom, P.: Open modular hardware and software kit for creations of remote experiments accessible from PC and mobile devices, in iJOE International Journal of Online Engineering, Volume 12, Issue 7, pp. 30 - 36, ISSN 1868-1646, 2016.
 2. František Lustig, Jiří Dvořák, Pavel Kuriščák, Pavel Brom: Building your own real remote experiment cotrolled by a mobile or touch enabled device, In:sborník konference Information and communication Technology in Education, Rožnov pod Radhoštěm 15-17. september 2015, Editor Jana Kapounová, Vydal Ostravská Univerzita, ISBN 978-80-7464-763-5, 88-95, 2015.
 3. Krbeček, M., Schauer, F., Lustig, F.: Easy Remote ISES – Development Environment Remote Experiments, Easy Remote ISESDevelopment Environment for Remote Experiments. INNOVATIONS 2013 – World Innovations in Engineering Education and Research, MD, USA : Potomac, 2013, ISSN 1553-9911, ISBN 978-0-9818868-4-8, pp. 81 -100
 4. Lustig, František: Easy to use remote experiments WITHOUT Laboratory systems, In:sborník konference Information and communication Technology in Education, Rožnov pod Radhoštěm 10-12. september 2013, Editor Jana Kapounová, Vydal Ostravská Univerzita, ISBN 978-80-7464-324-8, 148-153, 2013.
 5. Lustig, F.: Vzdálené experimenty s jednoduchými technickými prostředky, Trendy ve vzdělávání. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 675-678. ISSN 1805-8949.
 6. F. Lustig: Prezentace ISES,
 7. F. Lustig: Snadná realizace vzdálené laboratoře ze soupravy ISES, 2012
 8. Lustig, F: Bezdrátové fyzikální senzory se soupravou ISES Blue, sborník konference Didfyz 2010, Ráčkova dolina 20.-23. 10. 2010, CD, 1-7, 7 stran, ISBN 978-80-8094-795-8, 2011
 9. František Schauer, František Lustig, Miroslava Ožvoldová: An Internet Natural Science Remote e-Labortory (INRe-L) for Remote Experiments, In: Innovations 2011: World Innovations in Engineering Education and Research, iNEER / ed. W. Aung, et al. - (2011), s.51-68
 10. Lustig, F.: Transforming Experimental and Laboratory Work in Physics, in: proceedings Information and Communication Technology in Education, 13.–15. september, Rožnov pod Radhoštěm, s. 215–224, 2011
 11. Schauer, F., Ožvoldová, M., Lustig, F. : ISES - Internet School Experimental System for computer based laboratories in physics, to be published Innovations 2009(USA), World Innovations in Engineering Education and Research iNEER Special Volume 2009
 12. Schauer, F., Ožvoldová, M., Lustig, F., Čerňanský, P.: Integrated e-learning - new strategy of the cognition of real world in teaching physics, to be published: Innovations 2009(USA), World Innovations in Engineering Education and Research iNEER Special Volume 2009
 13. Schauer, F., Lustig, F., Dvořák, J., Ožvoldová, M.: Easy to Build Remote Laboratory with Data Transfer using ISES – Internet School Experimental System , Eur. J. Phys. 29, 753-765,2008
 14. F. Schauer, M. Ozvoldova, F. Lustig: Real Remote Physics Experiments across Internet – Inherent Part of Integrated E-Learning, International Journal of Online Engineering (iJOE) 4, Vol 4, No 2 , 54-57,(2008)
 15. Schauer, F., Lustig, F., Dvořák, J., Ožvoldová, M: An easy-to-build remote laboratory with data transfer using the Internet School Experimental System, Eur. J. Phys. 29, 753-765, 2008
 16. Schauer, F., Lustig, F., Ožvoldová, M.: Remote Meterials Science Internet Experiments: Solid State Photovoltaic Cell Characterization, Journal of Materials Education Vol. 29 (3-4): pp. 193-200 (2007) Denton, University of North Texas, USA TX 76203-5310; http://www.unt.edu/ICME/. ISSN: 0738-7989
 17. Lustig, F., Schauer, F., Ožvoldová, M.: PHYSICS LABS FOR INTEGRATED E-LEARNING: CLASSICAL REAL, REAL REMOTE AND VIRTUAL,
 18. Lustig, F., Schauer, F., Ožvoldová, M.: INTELLIGENT SCHOOL EXPERIMENTAL SYSTEM (ISES) FOR COMPUTER BASED LABORATORIES IN PHYSICS,
 19. Schauer, F., Kuřitka, I., Lustig, F.: Creative Laboratory Experiments for Basic Physics Using Computer Data Collection and Evaluation Exemplified on the Intelligent School Experimental System (ISES), in Innovations 2006(USA), World Innovations in Engineering Education and Research, iNEER Special Volume 2006 pp. 305-312, ISBN 0-9741252-5-3, 2006.
 20. Schauer, F., Lustig, F., Ozvoldova, M.: Remote scientific experiments across Internet, in Proc. of ICL2006 ( Interactive Computer Aided Learning) Villach, September 27.-29. 8. 2006.
 21. Schauer, F., Ožvoldová, M., Lustig, F.: Prof. M. Lánský vision fulfillment: e-research as a missing link in the interdisciplinary cybernetisation of the teaching process, In the Proceedings of the International Conference Education in the Mirror of Time, Nitra, 5.- 6. September 2006, I. diel, pp. 265 –270, UKF v Nitre, ISBN 80-8050-995-6, 2006.
 22. Schauer, F., Lustig, F., Ozvoldova, M. : Remote scientific experiments across Internet: photovoltaic cell characterization, in Proc. of ICL2006 (Interactive Computer Aided Learning) Villach, September 27.-29. 8. 2006.
 23. Schauer, F., Ožvoldová, M., Lustig, F.: ISES - Internet School Experimental System for computer based laboratories in physics,
 24. Lustig, F.: Transformace fyzikálního experimentu, In sbornik Veletrh nápadů učitelů fyziky XI, Olomouc 2006, 184-188, ISBN 80-244-1491-0, 2006.
 25. Ožvoldová, M., Čerňanský, P., Schauer, F., Lustig, F.: Internet Remote Physics Experiments in Student’s Laboratory, Proceedings of the International Conference on Engineering Education, Gliwice 2005, V 2, p.794 –799, 2005.
 26. Schauer, F., Kuřitka, I., Lustig, F.: Creative Laboratory Experiments for Basic Physics Using Computer Data Collection and Evaluation Exemplified on the Intelligent School Experimental System (ISES), Exploring Innovation in Education and Research, iCEER-2005, Taiwan,1-5 March 2005.
 27. Ozvoldova, M., Cernansky, P., Lustig, F., Schauer, F.: Experience with Remote Physics Experiments in Student’s Laboratory,
 28. Lustig, F.: Videokonference ve školních fyzikálních laboratořích, MFF-UK Praha
 29. Lustig, F.: Vzdálené laboratoře na internetu, na GSM a na 230 V síti, MFF-UK Praha
 30. Lustig, F.: Distanční fyzikální laboratoře, MFF-UK Praha
 31. Lustig, F.: Vzdálené reálné školní laboratoře na internetu, in sborník konference Poškole 2002, lázně Sedmihory, (v tisku).
 32. Lustig, F.: Interaktivní internetové laboratorní studio iSES, in sborník ICTE 2001, Rožnov pod Radhoštěm 18.-21.9. 2001, 27-31.
 33. Lustig, F.: Internetové laboratorní studio, in sborník konference Poškole 2001, lázně Sedmihorky, 25-27.4: 2001, 127-132
 34. Lustig, F.: ICT a laboratorní měřící systémy, in sborník ICTE 2000, Rožnov pod Radhoštěm, 2000.
 35. Lustig, F.: Školní experimentální systém ISES ovládaný z laboratorního systému Lab VIEW, in sborník Pedagogický software 2000, České Budějovice 8.- 9. června 2000, str. 27.
 36. Lustig, F.: Informační technologie v novém pojetí školních experimentů, in sborník DidInfo 2000, Bánská Bystrica, 2000, 41-44.
 37. Lustig, F.: Laboratorní studio iSES, in sborník DIDFYZ 2000, Ráčkova Dolina 18.-21.10. 2000, 291-296.
 38. Lustig, F.: Lego, ISES a Lab VIEW ve fyzice, in sborník konference Veletrh nápadů 5, Praha 29.8. 2000, 159-164.
 39. Lustig, František - Rojko, Milan: Fyzikální experimenty podporované počítačem, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovenská republika, 1999, s. 165-171, stať ve sborníku.