Školní experimentální systém ISES

Internetové Školní Experimentální Studio

Technické informace

Souprava ISES PCI Professional

Soupravu ISES PCI Professional tvoří:
  1. PCI multifunkční ADDA 12-bitová karta, vyžaduje klasický PCI slot v počítači, max. vzorkovací frekvence 100 kHz a měřicí panel ISES PCI Professional. V plné sestavě (s přídavnou deskou reléová karta ) disponuje 6 analogovými vstupy 0-5V, 2 analogovými výstupy ±5V, 2 digitálními výstupy TTL, resp. doplňkově ještě 16x relé. Minimální doba měření 1 ms, maximální doba měření 10 dní.
  2. Program ISESWWIN32i (stejný pro všechna měření) je univerzální program pro platformu Windows: Win 2000, XP, Vista, Win7, Win8 (Windows 32 bit).
  3. Modulární, volitelný systém senzorů pro Fy, Che a Bi:

Souprava ISES PCI Professional (panel ISES PCI Professional)
Souprava ISES PCI Professional (panel ISES PCI Professional)

Systém ISES PCI PROFESSIONAL-bez modulů Kč/ks
(4+2 analogové vstupy, 2 nezávislé analogové výstupy, 2 digitální výstupy) bez DPH
ISES PCI PROFESSIONAL -bez modulů kompl.(panel ISESPRO+ADDAPro-PCI) + software ISESWIN32i 33250
ISES PCI PROFESSIONAL -bez modulů kompl.(panel ISESPRO+ADDAPro-PCI) 25600
Software ISESWIN 32i (pro Win2000-XP-Vista-Win7, 32 bit), plná 1 instalace 10000*
samost. karta ADDA PCI PROFESSIONAL-PCI karta + kabel 14850
samostatný panel ISES PCI PROFESSIONAL 11750
(*) výrazné multilicenční a upgradeové slevy

Souprava ISES PCI

Souprava ISES PCI je jednodušší varianta
  1. PCI multifunkční ADDA 12-bitová karta, vyžaduje klasický PCI slot v počítači, max. vzorkovací frekvence 100 kHz a měřicí panel ISES PCI. V plné sestavě (s přídavnou deskou reléová karta ) disponuje 6 analogovými vstupy 0-5V, 1 analogovým výstupem ±5V, resp. doplňkově ještě 16x relé. Minimální doba měření 1 ms, maximální doba měření 10 dní.
  2. Program ISESWWIN32i (stejný pro všechna měření) je univerzální program pro platformu Windows: Win 2000, XP, Vista, Win7 i Win8 (Windows 32 bit).
  3. Modulární, volitelný systém senzorů pro Fy, Che a Bi:

Souprava ISES PCI Professional (panel ISES PCI Professional)
Souprava ISES PCI Professional (panel ISES PCI Professional)

Systém ISES-PCI bez modulů Kč/ks
(4+4 analogové vstupy, 1x analogový výstup) bez DPH
ISESPro-PCI bez modulů kompl.(panel ISES+ADDAPro-PCI) + software ISESWIN32i 32000
ISESPro-PCI bez modulů kompl.(panel ISES+ADDAPro-PCI) 24600
Software ISESWIN 32i (pro Win2000-XP-Vista-Win7, 32 bit) 10000*
samost. karta ADDAPro-PCI + měnič + kabel 14850
samostatný panel ISES PCI (pozn:stejný jako ISES Zákl.) 10750
(*) výrazné multilicenční a upgradeové slevy

Souprava ISES USB

Souprava ISES USB je novinkou roku 2012. Jedná se o novinku soupravy, která dovede snímat veličiny přes USB rozhraní. V případě USB stanice jsme USB kabelem připojeni k počítači. Souprava má dva vstupní kanály. Soupravu ISES USB doporučujeme též jako doplněk k známým soupravám ISES PCI a ISES Professional. Vzorkovací frekvenci ISES USB je max. 150 kHz

Celkový pohled na soupravu ISES USB
Celkový pohled na soupravu ISES USB

Soupravu ISES USB tvoří:
  1. ISES USB panel, který se přes USB rozhraní připojuje k počítači. Nevyžaduje žádnou dodatečnou kartu v počítači. Disponuje 2 analogovými vstupy, 4 digitálními výstupy na zadním konektoru, maximální vzorkovací frekvence je 150 kHz. Do vstupů se zapojují všechny standardní vstupní moduly ISES.
  2. Modulární, volitelný systém senzorů pro Fy, Che a Bi.
  3. Program ISESWWIN32i (stejný pro všechna měření) je univerzální program pro platformu Windows: Win 2000, XP, Vista, Win7 i Win8 (všechny varianty Windows 32 bit i 64 bit).
Systém ISES-USB bez modulů Kč/ks
ISES USB novinka 2012 bez DPH
ISES-USB bez modulů kompl. (panel ISES USB, 2 analogové vstupy, 150 kHz) 9500
Software ISESWIN 32i (pouze pro ISES USB - Win2000-XP-Vista-Win7, 32 bit/64 bit) 5000*
Software ISESWIN 32i (pro všechny varianty ISES - Win2000-XP-Vista_Win7,32 bit/64 bit) 10000*
(*) výrazné multilicenční a upgradeové slevy

Moduly pro fyziku, chemii a biologii k systémům ISES

Vstupní moduly (které snímají, měří veličiny - např. teploměr, voltmetrampérmetr aj.) jsou využitelné pro všechny systémy ISES.

Výstupní moduly (které řídí ovládají experiment - např. relé, reproduktor, booster aj.) jsou využitelné pro všechny systémy ISES, které mají výstupní kanály a to jsou ISES PCI a ISES PCI Professional.

Vstupní a výstupní moduly systému ISES (v popředí měřicí karta ADDA PCI)
Vstupní a výstupní moduly systému ISES (v popředí měřicí karta ADDA PCI)

Moluly ISES pro všechny varianty ISESKč/ks
bez DPH
Modul teploměr 1880
Modul voltmetr 1880
Modul ampérmetr 1880
Modul snímač polohy 1880
Modul optická závora – fotometr 2480
Modul siloměr 2980
Modul mikrofon 1880
Modul snímač tlaku 3800
Modul ultrazvukový sonar 5000
Modul ohmetr 1880
Modul měřič kapacit 1880
Modul měřič magnet. Indukce 2580
Modul akcelerometr +/- 5G, jednoosý 2680
Modul Geiger-Mullerův čítač pro ISES - novinka 2010 6280
Modul detektor hladiny + sondy 2280
Modul proudový booster 1880
Modul reproduktor 4W 1080
Modul relé 1180
Modul pH metr + skleněná elektroda 3180
Modul konduktometr + skleněná elektroda s platinou 3180

Příručky pro systémy ISES

Každý systém ISES má svůj vlastní manuál. Kromě manuálu jsou k dispozici sbírky experimentů z fyziky, chemie a biologie, pro fyziku jsou k dispozici i sbírky laboratorních úloh.

Příručky ISES
Experimenty z fyziky s ISES (50 experimentů) I 300
Exper.z fyziky s ISES II (50 experimentů) 300
Lab. úlohy I s ISES (13 laboratoních úloh) 300
Lab. úlohy II s ISESem (8 laboratoních úloh) 300
Exper. z chemie s ISES (50 experimentů) 300
Experimenty z biologie, novinka 2012 (10 experimentů) 300
Webmaster: Jiří Ryzner, poslední aktualizace: 23.7.2014