Školní experimentální systém ISES

Internetové Školní Experimentální Studio

Moduly

Modul je zařízení, které transformuje měřené fyzikální veličiny ( teplotu, tlak atd. ) na úroveň napětí tak, aby bylo možné měřit tyto veličiny prostřednictvím programu ISES. Používaný modul musí být umístěn na zvolené pozici v ovládacím panelu. Součástí soupravy jsou následující moduly:

Vstupní moduly

teploměr (-20 °C až +120 °C)
siloměr (absolutní rozsah ± 10 N, diferenciální rozsah ± 1 N, max. citlivost 0.01 N)
voltmetr (10 V, 1 V, 100 mV, 10 mV, unipolární/bipolární vstup)
ampérmetr (1 A, 100 mA, 10 mA, 1 mA, unipolární/bipolární vstup)
snímač polohy (10-ti otáčkový mechanismus se třemi kladkami)
optická závora (přijímač lze použít jako fotometr)
mikrofon (elektretový mikrofon s aktivním předzesilovačem)
detektor (snímání výšky hladiny)
pH-metr ( 0 - 14 pH )
srdeční tep (optická sonda pro měření srdečního tepu)
sonar (ultrazvukový detektor polohy)
EKG-metr (snímání biologických signálů srdce)
manometr (měření tlaku plynů)
konduktometr (0.1 mS,1 mS,10 mS, 100 mS )
akcelerometr (měření zrychlení)
TESLA metr (měřič magnetické indukce)

Výstupní moduly

booster (proudové posílení D/A výstupu do 1 A, napěťové zesílení 1x / 2x)
relé (relé RP 210-12V-2P)
reproduktor (4W, 40Hz - 10kHz)
Webmaster: Jiří Ryzner, poslední aktualizace: 23.7.2014