Školní experimentální systém ISES

Internetové Školní Experimentální Studio

Katalog učebních pomůcek pro fyziku, chemii a biologii

platný od 1.1. 2014
(počítačem podporované měření a řízení, vzdálené měření a řízení přes internet)

Měřicí a laboratorní studio ISES

pro měření a řízení experimentů ve fyzice, chemii a biologii ve spolupráci s počítačem.

Měřicí a laboratorní studio iSES (iSES – internetové školní experimentální studio) je široká otevřená platforma, která umožňuje měření a řízení experimentů s podporou počítačů a internetu. Hlavními komponentami je několik variant souprav ISES (ISES-USB nebo ISES-LAN nebo ISES PCI Professional nebo ISES-link). Dále samozřejmě senzory pro Fy Che a Bi a program ISESWIN pro lokální měření, případně softwarová stavebnice iSES Remote Lab SDK pro vzdálená měření experimentů přes Internet.

Souprava ISES ve škole, v laboratoři na Interentu
Souprava ISES ve škole, v laboratoři na Interentu

Systém ISES je otevřený modulární universální měřicí systém pro Fy, Che, Bi, elektrotechniku, elektroniku, automatizaci, měření, aj. Celkem je k dispozici 20 čidel (teploměr, ampérmetr, voltmetr, siloměr, snímač polohy, optická závora, mikrofon, manometr, pH metr, konduktometr, relé, reproduktor, sonar, ohmetr, měřič kapacit, snímač srdečního tepu aj. Čidla se sama autodetekují, mají lineární charakteristiku a pokud je to možné, tak diferenciální vstupy. Přes redukční konektor lze připojit senzory Pasco a Vernier.

Software ISESWIN je univerzální (pro všechna měření), intuitivní a umožňuje měření, ale i řízení a dále zpracování signálů na úrovni střední i VŠ školy. Zobrazení jsou grafická, číslicová, XY, případně kombinovaná. Výjimečná je i možnost on-line zpracování právě měřených signálů (např. měříme napětí a proud a ihned on-line vynášíme výkon – součin napětí a proudu). Data je možné ukládat do soborů, případně exportovat. Součástí naměřených dat může být i textová, případně multimediální příloha.

K soupravě ISES je didaktická podpora ve formě 5 příruček s cca 200 experimenty a laboratorními úlohami. Dále je k dispozici internetová podpora na www.ises.info.

Souprava ISES podporuje tvorbu vzdálených laboratoří pomocí softwarové stavebnice iSES Remote Lab SDK pro vzdálená měření experimentů přes Internet.. Umožňuje vytvořit experimenty a laboratorní úlohy, které jsou řízené přes internet pouhým standardním prohlížečem (Explorer, Mozilla aj. (viz. např. http://www.ises.info/index.php/cs/laboratory).

Souprava ISES se vyrábí již 25 let a postupně se vyvíjí, tak jak se vyvíjejí počítače a operační systém. Nejnovější verze ISES pracují pod libovolnými Windows 64/32 bit Win10, Win8, Win7 i Win XP a sběrnicí USB, PCI-e, PCI). Souprava ISES je český výrobek. Soupravu ISES má 450 škol v ČR a na Slovensku. Současný trend je vybavování škol několika systémy ISES pro frontální práci ve třídě (ISESem je vybaveno 30 tříd s 5 až 12 instalacemi).

Souprava ISES-USB

Souprava ISES-USB dovede snímat veličiny přes USB rozhraní. V případě USB stanice jsme USB kabelem připojeni k počítači. Souprava má dva vstupní kanály a 5 digitálních výstupů (např. pro ovládání relé aj.). Soupravu ISES-USB doporučujeme též jako doplněk k známým soupravám ISES PCI a ISES Professional. Vzorkovací frekvenci ISES-USB je max. 150 kHz.

Celkový pohled na soupravu ISES-USB
Celkový pohled na soupravu ISES-USB

Soupravu ISES-USB tvoří:

 1. ISES-USB panel, který se přes USB rozhraní připojuje k počítači. Nevyžaduje žádnou dodatečnou kartu v počítači. Disponuje 2 analogovými vstupy, 5 digitálními výstupy na zadním konektoru, maximální vzorkovací frekvence je 150 kHz. Do vstupů se zapojují všechny standardní vstupní moduly ISES.
 2. Modulární, volitelný systém senzorů pro Fy, Che a Bi. Pracuje se senzory ISES, přes redukci s moduly Vernier, Pasco, CMA, aj.
 3. Program ISESWWIN> (stejný pro všechny systémy) je univerzální program pro 64/32 bit platformu Windows: Win10, 8, 7, XP.
Systém ISES-USB bez modulů Kč/ks
ISES-USB novinka 2012 bez DPH
ISES-USB bez modulů kompl. (panel ISES-USB, 2 analogové vstupy, 150 kHz) 11500
Software ISESWIN (pro všechny varianty ISES – Win10, 8, 7, XP,32 bit/64 bit) 3000 (*)
(*) výrazné multilicenční a upgradeové slevy

Souprava ISES-WIN

Souprava ISES-WIN je novinkou roku 2017. Má vestavěný počítač s dotykovou barevnou obrazovkou. Souprava ISES-WIN je 12 bitová má 2 analogové vstupní kanály A/D kanály, 1 D/A výstupní kanál a 2 digitální vstupy/výstupy (např. pro ovládání relé aj.). Vzorkovací frekvence ISES-WIN je max. 150 kHz. Souprava ISES-WIN má 5 USB vstupů (USB 2,3), 1x HDMI vstup pro externí monitor, LAN, Wi-Fi, BT, audio, vstup pro mikro SD kartu až 64G, Win10/64 bit, 64G HDD, 4G RAM, procesor Intel Atom. V počítači máte samozřejmě program ISESWIN pro ovládání měřicí soupravy, ale v počítači můžete mít všechny ostatní programy Office, všechny další aplikace, které standardně používáte při výuce. Počítač je samozřejmě na Internetu. Vestavěný počítač lze snadno oddělit a používat samostatně. Bateriové napájení může provozovat ISES-WIN cca 1 hod. Samotný počítač asi 3 hod. Souprava ISES-WIN je vlastně jediný všeobsahující pomocník při výuce přírodních věd.

Celkový pohled na soupravu ISES-WIN
Celkový pohled na soupravu ISES-WIN

Systém ISES-WIN bez modulů Kč/ks
ISES-WIN novinka 2017 bez DPH
ISES-WIN bez modulů kompl. (panel ISES-WIN, 2 A/D vstupy, 1 D/A výstup, 2 dig. I/O, 150 kHz) 17500
Software ISESWIN (pro všechny varianty ISES – Win10, 8, 7, XP,32 bit/64 bit) 3000

Souprava ISES-LAN

Souprava ISES-LAN je novinkou roku 2015. Není to jenom souprava pro měření, ale je to souprava, která v sobě skrývá plnohodnotný počítač s Windows10. Souprava ISES-LAN zapadá do nejmodernější koncepce přístrojů IoT (Internet of Things). IoT jsou přístroje budoucnosti, které nemají klávesnici, myš ani monitor, komunikují mezi sebou, komunikují přímo do Interentu. Souprava se přímo zapojuje do LAN sítě. Dovede komunikovat jak lokálně, tak vzdáleně.

Zkusme se nyní zaměřit na lokální měření a řízení, tak jsme doposud zvyklí. Souprava ISES-LAN je 12 bitová má dva vstupní kanály A/D kanály, jeden D/A výstupní kanál a 5 digitálních vstupů/výstupů (např. pro ovládání relé aj.). Vzorkovací frekvenci ISES-LAN je max. 150 kHz.

Souprava ISES-LAN má v sobě zabudovaný počítač. Napotřebujete žádný velký ani malý počítač. ISES-LAN má 3 USB vstupy, 1x HDMI vstup pro monitor, LAN, Wi-Fi, BT, audio, možnost doplnit mikro SD kartu až 64G. Soupravu ISES-LAN můžete připojit k dotykovému monitoru. ISES-LAN má v sobě plnokrevný počítač s Win10, 32/64 G paměť, 2G RAM, proceror Intel Atom. V počítači máte samozřejmě program ISESWIN pro ovládání měřicí soupravy, ale v počítači můžete mít všechny ostatní programy Office 13, všechny další aplikace, které standardně používáte při výuce, počítač je samozřejmě na internetu . Souprava ISES-LAN je vlastně jediný všeobsahující pomocník při výuce přírodních věd.

Celkový pohled na soupravu ISES-LAN
Celkový pohled na soupravu ISES-LAN

Soupravu ISES-LAN tvoří:

 1. ISES-LAN panel, který má konektivitu 2x A/D, 1x D/A, 5x I/O, LAN, Wi-Fi, HDMI, 3xUSB, BT, audio. Nepotřebuje počítač, protože ho obsahuje! Má licencované Windows10, 32/64 G disk, 2G operační paměti, slot pro mikro SD A6 64G, vzorkovací frekvence je 150 kHz. Do vstupů a výstupů se zapojují standardní vstupní a výstupní moduly ISES.
 2. Modulární, volitelný systém senzorů pro Fy, Che a Bi. Pracuje se senzory ISES, přes redukci s moduly Vernier, Pasco, CMA, aj.
 3. Program ISESWWIN (stejný pro všechny systémy ISES) je univerzální program pro 64/32 bit platformu Windows: Win10, 8, 7, XP.
Systém ISES-LAN bez modulů Kč/ks
ISES-LAN novinka 2015 bez DPH
ISES-LAN bez modulů kompl. (panel ISES-LAN, 2 A/D vstupy, 1 D/A výstup, 5 dig. I/O, 150 kHz) 15500
Software ISESWIN (pro všechny varianty ISES – Win10, 8, 7, XP,32 bit/64 bit) 3000 (*)
(*) výrazné multilicenční a upgradeové slevy

Souprava ISES-link

Souprava ISES-link je novinkou roku 2015. Je to rozměrově nejmenší souprava pro měření a řízení s počítačem. Komunikuje prostřednictvím USB kanálu. Na rozdíl od podobných měřicích systémů disponuje nejenom analogovým vstupem, ale též analogovým výstupem. Další výbornou vlastností je vzorkovací frekvence 100 kHz.

Souprava ISES-linbk je 12 bitová má jeden vstupní A/D kanál a jeden D/A výstupní kanál a 5 digitálních vstupů/výstupů (např. pro ovládání relé aj.).

Celkový pohled na soupravu ISES-LAN
Celkový pohled na soupravu ISES-link

Soupravu ISES-link tvoří:

 1. ISES link panel, který se přes USB rozhraní připojuje k počítači. Nevyžaduje žádnou dodatečnou kartu v počítači. Disponuje 1x analogovým vstupem, 1x analogovým výstupem, 5x digitální vstup/výstup na zadním konektoru, maximální vzorkovací frekvence je 100 kHz. Do vstupů se zapojují všechny standardní vstupní moduly ISES.
 2. Modulární, volitelný systém senzorů pro Fy, Che a Bi. Pracuje se senzory ISES, přes redukci s moduly Vernier, Pasco, CMA, aj.
 3. Program ISESWWIN (stejný pro všechny systémy ISES) je univerzální program pro 64/32 bit platformu Windows: Win10, 8, 7, XP.
Systém ISES-link bez modulů Kč/ks
ISES-LAN novinka 2015 bez DPH
ISES-link bez modulů kompl. (panel ISES-link, 1x2 A/D vstup, 1x D/A výstup, 5 dig. I/O, 100 kHz) 4500
Software ISESWIN (pro všechny varianty ISES – Win10, 8, 7, XP,32 bit/64 bit) 2000 (*)
(*) výrazné multilicenční a upgradeové slevy

Souprava ISES PCI Professional

Souprava ISES PCI Professional je souprava profesionálů. Má největší počet A/D vstupů a D/A výstupů a digitálních I/O. Uplatní se jak při lokálních měřeních v laboratořích, tak nejlépe při tvorbě vzdálených experimentů řízených přes Internet.

Soupravu ISES PCI Professional tvoří:

 1. PCI multifunkční ADDA 12-bitová karta, vyžaduje klasický PCI slot v počítači, max. vzorkovací frekvence 100 kHz a měřicí panel ISES PCI Professional. V plné sestavě (s přídavnou deskou reléová karta ) disponuje 6 analogovými vstupy 0-5V, 2 analogovými výstupy ±5V, 2 digitálními výstupy TTL, resp. doplňkově ještě 16x relé. Minimální doba měření 1 ms, maximální doba měření 10 dní.
 2. Modulární, volitelný systém senzorů pro Fy, Che a Bi. Pracuje se senzory ISES, přes redukci s moduly Vernier, Pasco, CMA, aj.
 3. Program ISESWWIN (stejný pro všechny systémy ISES) je univerzální program pro 64/32 bit platformu Windows: Win10, 8, 7, XP.

Souprava ISES PCI Professional (panel ISES PCI Professional)
Souprava ISES PCI Professional (panel ISES PCI Professional)

Systém ISES PCI PROFESSIONAL-bez modulů Kč/ks
(4+2 analogové vstupy, 2 nezávislé analogové výstupy, 2 digitální výstupy) bez DPH
ISES PCI PROFESSIONAL - bez modulů kompl. (panel ISESPRO+ADDAPro-PCI) 26600
Software ISESWIN 32i (pro Win2000-XP-Vista-Win7, 32 bit), plná 1 instalace 5000*
(*) výrazné multilicenční a upgradeové slevy

Moduly pro fyziku, chemii a biologii k systémům ISES

Vstupní moduly (které snímají, měří veličiny - např. teploměr, voltmetr, ampérmetr aj.) jsou využitelné pro všechny systémy ISES.

Výstupní moduly (které řídí ovládají experiment - např. relé, reproduktor, booster aj.) jsou využitelné pro všechny systémy ISES, které mají výstupní kanály a to jsou ISES PCI a ISES PCI Professional.

Vstupní a výstupní moduly systému ISES (v popředí měřicí karta ADDA PCI)
Vstupní a výstupní moduly systému ISES (v popředí měřicí karta ADDA PCI)

Moluly ISES pro všechny varianty ISES Kč/ks
bez DPH
Modul teploměr 2080
Modul voltmetr 2080
Modul ampérmetr 2080
Modul snímač polohy 2080
Modul optická závora – fotometr 3050
Modul siloměr 6850
Modul mikrofon 2080
Modul snímač tlaku 4000
Modul ultrazvukový sonar 7000
Modul ohmetr 2080
Modul měřič kapacit 2080
Modul měřič magnet. indukce 2980
Modul akcelerometr +/- 5G, jednoosý 3850
Modul Geiger-Mullerův čítač pro ISES - novinka 2010 6000
Modul detektor hladiny + sondy 3850
Modul proudový booster 2080
Modul reproduktor 4W 1480
Modul relé 2080
Modul pH metr + skleněná elektroda 3580
Modul konduktometr + skleněná elektroda s platinou 3580

Příručky pro systémy ISES

Každý systém ISES má svůj vlastní manuál. Kromě manuálu jsou k dispozici sbírky experimentů z fyziky, chemie a biologie, pro fyziku jsou k dispozici i sbírky laboratorních úloh.

Příručky ISES
Experimenty z fyziky s ISES (50 experimentů) I 300
Exper. z fyziky s ISES II (50 experimentů) 300
Lab. úlohy I s ISES (13 laboratoních úloh) 300
Lab. úlohy II s ISES (8 laboratoních úloh) 300
Exper. z chemie s ISES (50 experimentů) 300
Experimenty z biologie, novinka 2012 (10 experimentů) 500

Souprava iSES Remote Lab SDK pro vzdálené experimenty

Softwareová stavebnice iSES Remote Lab SDK umožňuje snadnou tvorbu vzdálených experimentů pozorovatelných a řiditelných prostřednictvím Interentu. Souprava iSES Remote Lab SDK je napsaná v Java Scriptu. To bude mít tu výhodu, že stahované experimenty budou rychleji nabíhat, budou bezproblémově spustitelné a budou fungovat nejenom z PC a notebooků, ALE i z mobilů s OS Android a tabletů s iOS7 (iPad).

Ukázkové, hotové vzdálené experimenty pro PC, tablety i mobilní teelfony lze vyzkoušet na http://www.ises.info/index.php/cs/laboratory.

Zdařilé a nejnavštěvovanější jsou např. experimenty:

Souprava ISES Remote Lab SDK je souprava určená k tvorbě vzdálených experimentů. Umožňuje z libovolné varianty soupra ISS, ale též z mnoha standardních měřicích přístrojů řízených přes USB, jako jsou multimetry, zdroje, krokové a lineární pohony aj, vzdálený experiment, tj. experiment, který může kdokoliv, kdykoliv, odkudkoliv a nyní přidáme z jakéhokoliv zařízení ovládat přes Internet pouze za použití standardního prohlížeče Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome aj. Souprava ISES Remote Lab SDK je vlastně „pouze“ program. Jedná se programátorskou stavebnici, která sestává z cca 30 widgetů, serverů (MeasureServer, VideoServer, WWW server) a ukázkových příkladů, ze kterých pouhým sestavováním vytvoříte libovolné vzdálené ovládání, či měření. Uživatel NEMUSÍ být programátor. Postačí mu pouhé základní znalosti HTML.

Vytvořená vzdálená úloha umožňuje on-line sledování WEB kamerou, on-line řízení, on-line měření. Data se zaznamenávají a lze je přenést do své klientské aplikace (např. Excel, Origin aj.). Data mají „*.txt“ formát.

Bližší informace http://www.ises.info/index.php/cs/systemises/sdkisesstudio.

Soupravu ISES Remote Lab SDK doporučujeme jako doplněk k soupravám ISES.

Soupravu ISES Remote Lab SDK pro tvorbu vzdálených experimentů tvoří:

 1. Libovolné hardware ze souprav ISES, resp. soubor měřicích přístrojů s USB rozhraním aj.
 2. Program ISES Remote Lab SDK. Je pro platformu Windows 64/32 bit, Win10, 8, 7, XP. Pozn.: program ISESWWIN pro lokální měření NEPOTŘEBUJETE! (ale je vhodný – experiment se někdy snáze odlaďuje lokálně).
 3. Modulární, volitelný systém senzorů pro Fy, Che a Bi. Pracuje se senzory ISES, přes redukci s moduly Vernier, Pasco, aj.
 4. WEB kamera, celkem libovolná, doporučujeme HD.
Software a hardware pro vzdálené experimenty Kč/ks
Bez DPH
Software ISES Remote Lab SDK (SW kit pro vzdálené experimenty) 5000
deska 16xrelé (pro ISES Remote Lab SDK nikoliv pro ISESWIN32i) 3750
WEB kamera pro vzdálené experimenty 2950

Ukázkové experimenty sestavené ze softwarové soupravy ISES Remote Lab SDK:

Elektromagnetická indukce
Elektromagnetická indukce
http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz
Fotovoltaický článek
Fotovoltaický článek
http://kdt-4.karlov.mff.cuni.cz
Ohyb světla na štěrbině
Ohyb světla na štěrbině
http://kdt-13.karlov.mff.cuni.cz
Usměrňovač
Usměrňovač
http://kdt-19.karlov.mff.cuni.cz
Závislost radioaktivity na vzdálenosti od zářiče
Závislost radioaktivity na vzdálenosti
od zářiče
http://kdt-38.karlov.mff.cuni.cz
Závislost radioaktivity na druhu a tloušťce vrstvy stínicího materiálu
Závislost radioaktivity na druhu
a tloušťce vrstvy stínicího materiálu
http://kdt-38.karlov.mff.cuni.cz

Speciální USB moduly vhodné pro fyziku

Geigerův Müllerův čítač pro měření radioaktivity

USB Geigerův Müllerův čítač jako samostatný modul, který funguje i bez přítomnosti soupravy ISES. Impulsy se za danou časovou jednotku (10s, 1min) opakovaně přenáší např. do EXCEL souboru, který je možno dále vyhodnocovat. Dodává se i s podporou vzdáleného měření radioaktivního pozadí (zdarma). Každá škola může mít na svých WWW stránkách on-line měření radioaktivního pozadí s dlouhodobým non stop záznamem. Nechte se inspirovat např. monitoringem životního prostředí na MFF: http://kdt-26.karlov.mff.cuni.cz , kde sledujeme teplotu, tlak, svit slunce i přirozenou radioaktivitu. Resp. na http://kdt-1.karlov.mff.cuni.cz je dlouhodobý záznam z několika stanic u nás i ve světě v interaktivní Google mapě. (pozn.: v historii záznamů lze dohledat i zaznamenaná data z období havárie jaderné elektrárny Fukušima aj).

POZOR: Projekt „Monitorování přirozeného radioaktivního pozadí“ na různých místech ČR umožňuje data ze všech měřených míst (též možné i z vaší školy) automaticky vzdáleně přenášet do jedné WWW stránky ( http://kdt-1.karlov.mff.cuni.cz) a na ní sledovat a porovnávat přirozenou radioaktivitu ze všech zapojených měřicích míst. Provádíte si vzdálené měření na vaší škole a zároveň máte porovnání s dalšími školami.

USB Geigerův Müllerův čítač pro měření radioaktivity
USB Geigerův Müllerův čítač pro měření radioaktivity

Vzdálený experiment, pozorovatelný přes Internet
Vzdálený experiment, pozorovatelný přes Internet ( http://kdt-26.karlov.mff.cuni.cz). Výběr záznamu přirozené radioaktivity
za zvolený časový interval, data je možno exportovat např. do Excelu.

Záznam přirozené radioaktivity na několika místech
Vzdálený experiment, pozorovatelný přes Internet ( http://kdt-1.karlov.mff.cuni.cz). Záznam přirozené radioaktivity na několika místech,
interaktivně se vybírá z Google Map. Výběr záznamu přirozené radioaktivity za zvolený časový interval,
data je možno exportovat např. do Excelu.

USB moduly (fungují i bez ISES, včetně SW pro vzdálené snímání přes internet), novinka 2011 Kč/ks
bez DPH
USB Geigerův-Mullerův čítač(funguje i bez ISES, včetně SW pro vzdálelé snímání přes internet) - novinka 2011 8500

Doplňkové pomůcky k systému ISES

1. Souprava základních elektronických prvků

Souprava základních elektronických prvků sdružuje 40 základních elektronických prvků (odpory, kondenzátory, cívky, diody, tranzistory), tak i některá základní zapojení (tranzistor v zapojení SE, optický přenos, hradla z číslicové techniky, či základní zapojení s operačními zesilovači). Na panelu jsou rovněž k dispozici některé aktivní funkční celky jako např. sinusový generátor, zdroje pevného, či proměnného napětí. Panel nepotřebuje vnější napájecí zdroje (v případě potřeby je napájen z panelu ISES). V příslušenství je k dispozici kabel s pětikolíkovým konektorem a konektorem CANON 15 pin. Pětikolíkový konektor se zapojí do panelu základních elektronických prvků, konektor CANON se zapojí do libovolné pozice AD na panelu ISES, tak jako by se jednalo o nějaký další nový modul ISES. Kanál nemusí být ani "oživen". Výhodné je zapojení např. do kanálu D, nerušeně zůstávají k dispozici nejvíce používané kanály A, B, C, resp. i výstupní kanál E.

Pozn.: Od roku 2014 lze pro Soupravu základních elektronických prvků dodat též externí napájení přes standardní síťový zdroj 230V (namísto kabelu s pětikolíkovým konektorem a konektorem CANON 15 pin). To má tu výhodu, že ušetříme jednu pozici kanálu A, B, C, D, resp. i výstupního kanálu E. Výhodné hlavně pro ISES-USB, který má jenom dva vstupy A, B (napájecím kabelem s CANON 15 pin bychom si blokovali jeden vstup A nebo B pro napájení Soupravy základních elektronických prvků !)

V případě, že je panel základních elektronických prvků propojen kabelem s panelem ISES, jsou funkční tyto celky:

 • tranzistor v zapojení SE
 • číslicová hradla
 • optický přenos
 • zdroj regulovatelného napětí 1,5 V až 10 V
 • sinusový oscilátor 100 Hz a 500 Hz, regulace amplitudy

Panel je možno provozovat jako pasivní, tj. bez napájecího napětí. Pak lze na panelu základních elektronických prvků využívat odpory, kondenzátory, cívky, diody, fotorezistor, termistor aj. Souprava základních elektronických prvků není v tomto případě s panelem ISES propojena kabelem.

Souprava základních elektronických prvků
Souprava základních elektronických prvků

Doplňkové pomůcky k systému ISES Kč/ks
bez DPH
Souprava základních elektronických prvků 6880

2. Souprava řízení výšky vodní hladiny

Souprava pro řízení výšky vodní hladiny je rozšiřující pomůcka pro soupravy ISES. Pomůcka nalezne využití v oborech zabývajících se problematikou automatizace, kybernetizace, řízení reálných dějů pomocí počítače, robotizace aj. samozřejmě ve školním pojetí. Lze ji použít pro všechny varianty souprav ISES PCI a ISES PCI Professional, které mají výstupní kanál.

Problematika

Čerpadlo čerpá vodu do horní nádoby, odtud voda zpět odtéká do spodní nádoby. Voda je přečerpávána vodním čerpadlem. Výška vodní hladiny v horní nádobě je kontrolována jednou sondou, resp. dvojicí sond. Ovládáním čerpadla, v závislosti na stavu sond, chceme udržet výšku vodní hadiny buď na jedné sondě (horní, či dolní), resp. chceme udržet výšku vodní hladiny mezi dvojicí sond.

Souprava řízení výšky vodní hladiny Souprava řízení výšky vodní hladiny
Souprava řízení výšky vodní hladiny

Souprava řízení výšky vodní hladiny

Doplňkové pomůcky k systému ISES Kč/ks
bez DPH
Souprava pro řízení výšky vodní hladiny 3580

3. Souprava Padací trubice

Souprava Padací trubice je rozšiřující pomůcka určená zvláště k soupravám ISES. Demonstruje volný pád a elektromagnetickou indukci.

Problematika

Válcový magnet necháme volným pádem postupně propadnout jednotlivými cívkami, přičemž svým průchodem jednotlivými cívkami indukuje napětí, které je snímáno voltmetrem soupravy ISES. V experimentu se měří časová závislost indukovaného napětí na všech cívkách. Odečítá se velikost indukovaného napětí, časový průběh jednotlivými cívkami, lze určit gravitační zrychlení.

Souprava padací trubice
Souprava padací trubice

Doplňkové pomůcky k systému ISES Kč/ks
bez DPH
Souprava Padací trubice (bez stojanu) 1880
Budete-li mít zájem, je možné si osobně soupravu ISES prohlédnout na
Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2,
tel. zaměst. 2 2191 1286. mobil 602 858 056
E-mail FL@plk.mff.cuni.cz.
Webmaster: Jiří Ryzner, poslední aktualizace: 11.6.2018