Elektromagnetická indukcia

Motivácia

Motivation image

Magnet vkladáme do závitu, ktorým tečie prúd.
Čo budeme pozorovať na galvanometri keď:
  1. magnet je v relatívnom pohybe vzhľadom na závit?
  2. magnet je v pokoji vo vnútri závitu?