Elektromagnetická indukcia

Návod k experimentu

Elektromotorické napätie v rotujúcom závite

Obr 3
Obr. 2 Schematické usporiadanie experimentu „Elektromagnetická indukcia“ na Katedre didaktiky fyziky MFF UK v Prahe