Školní experimentální systém ISES

Internetové Školní Experimentální Studio

Odkazy - články

Novější publikace věnované systému ISES, laboratornímu studiu iSES a vzdáleným laboratořím:

Krbecek, M., Das, S., Schauer, F., Ozvoldova, M., Lustig, F.: Radiation Remote Laboratory with two level diagnostics, Proceedings of the 15th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV 2018), 21.-23. 3. 2018, University of Applied Science Düsseldorf (HSD), Germany, 2018, str. 71-78.

Brom, P., Lustig, F., Kuriščák, P., Dvořák, J.: DIY "Hands-on-remote" experiment in physics with Arduino, Proceedings of the 15th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV 2018), 21.-23. 3. 2018, University of Applied Science Düsseldorf (HSD), Germany, 2018, str. 617-624.

Lustig, F., Brom, P., Kuriščák, P., Dvořák, J.: "Hands-on-Remote" Laboratories, Proceedings of the 15th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV 2018), 21.-23. 3. 2018, University of Applied Science Düsseldorf (HSD), Germany, 2018, str. 446-455.

Lustig, F., Dvorak, J., Kuriscak, P., Brom, P.: Open modular hardware and software kit for creations of remote experiments accessible from PC and mobile devices, in iJOE International Journal of Online Engineering, Volume 12, Issue 7, pp. 30 - 36, ISSN 1868-1646, 2016.

František Lustig, Jiří Dvořák, Pavel Kuriščák, Pavel Brom: Building your own real remote experiment cotrolled by a mobile or touch enabled device, In:sborník konference Information and communication Technology in Education, Rožnov pod Radhoštěm 15-17. september 2015, Editor Jana Kapounová, Vydal Ostravská Univerzita, ISBN 978-80-7464-763-5, 88-95, 2015.

Lustigová, Z., Brom, P.: The log files analysis in remote laboratories (a way of educational data mining), International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC) 7(1), 39-42, 2014. ISSN: 1867-5565. iJAC - vol. 7, issue 1, 2014, str. 39-42.

Krbeček, M., Schauer, F., Lustig, F.: Easy Remote ISES – Development Environment Remote Experiments, Easy Remote ISESDevelopment Environment for Remote Experiments. INNOVATIONS 2013 – World Innovations in Engineering Education and Research, MD, USA : Potomac, 2013, ISSN 1553-9911, ISBN 978-0-9818868-4-8, pp. 81 -100

Lustig, František: Easy to use remote experiments WITHOUT Laboratory systems, In:sborník konference Information and communication Technology in Education, Rožnov pod Radhoštěm 10-12. september 2013, Editor Jana Kapounová, Vydal Ostravská Univerzita, ISBN 978-80-7464-324-8, 148-153, 2013.

Lustig, F.: Vzdálené experimenty s jednoduchými technickými prostředky, Trendy ve vzdělávání. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 675-678. ISSN 1805-8949.

F. Lustig: Prezentace ISES

F. Lustig: Snadná realizace vzdálené laboratoře ze soupravy ISES, 2012

Lustig, F: Bezdrátové fyzikální senzory se soupravou ISES Blue, sborník konference Didfyz 2010, Ráčkova dolina 20.-23. 10. 2010, CD, 1-7, 7 stran, ISBN 978-80-8094-795-8, 2011

František Schauer, František Lustig, Miroslava Ožvoldová: An Internet Natural Science Remote e-Labortory (INRe-L) for Remote Experiments, In: Innovations 2011: World Innovations in Engineering Education and Research, iNEER / ed. W. Aung, et al. - (2011), s.51-68

Lustig, F.: Transforming Experimental and Laboratory Work in Physics, in: proceedings Information and Communication Technology in Education, 13.–15. september, Rožnov pod Radhoštěm, s. 215–224, 2011

Schauer, F., Ožvoldová, M., Lustig, F. : ISES - Internet School Experimental System for computer based laboratories in physics, to be published Innovations 2009(USA), World Innovations in Engineering Education and Research iNEER Special Volume 2009

Schauer, F., Ožvoldová, M., Lustig, F., Čerňanský, P.: Integrated e-learning - new strategy of the cognition of real world in teaching physics, to be published: Innovations 2009(USA), World Innovations in Engineering Education and Research iNEER Special Volume 2009

Schauer, F., Lustig, F., Dvořák, J., Ožvoldová, M.: Easy to Build Remote Laboratory with Data Transfer using ISES – Internet School Experimental System , Eur. J. Phys. 29, 753-765,2008

F. Schauer, M. Ozvoldova, F. Lustig: Real Remote Physics Experiments across Internet – Inherent Part of Integrated E-Learning, International Journal of Online Engineering (iJOE) 4, Vol 4, No 2 , 54-57,(2008)

Schauer, F., Lustig, F., Dvořák, J., Ožvoldová, M: An easy-to-build remote laboratory with data transfer using the Internet School Experimental System, Eur. J. Phys. 29, 753-765, 2008

Schauer, F., Lustig, F., Ožvoldová, M.: Remote Meterials Science Internet Experiments: Solid State Photovoltaic Cell Characterization, Journal of Materials Education Vol. 29 (3-4): pp. 193-200 (2007) Denton, University of North Texas, USA TX 76203-5310; http://www.unt.edu/ICME/. ISSN: 0738-7989

Lustig, F., Schauer, F., Ožvoldová, M.: PHYSICS LABS FOR INTEGRATED E-LEARNING: CLASSICAL REAL, REAL REMOTE AND VIRTUAL

Lustig, F., Schauer, F., Ožvoldová, M.: INTELLIGENT SCHOOL EXPERIMENTAL SYSTEM (ISES) FOR COMPUTER BASED LABORATORIES IN PHYSICS

Schauer, F., Kuřitka, I., Lustig, F.: Creative Laboratory Experiments for Basic Physics Using Computer Data Collection and Evaluation Exemplified on the Intelligent School Experimental System (ISES), in Innovations 2006(USA), World Innovations in Engineering Education and Research, iNEER Special Volume 2006 pp. 305-312, ISBN 0-9741252-5-3, 2006.

Schauer, F., Lustig, F., Ozvoldova, M.: Remote scientific experiments across Internet, in Proc. of ICL2006 ( Interactive Computer Aided Learning) Villach, September 27.-29. 8. 2006.

Schauer, F., Ožvoldová, M., Lustig, F.: Prof. M. Lánský vision fulfillment: e-research as a missing link in the interdisciplinary cybernetisation of the teaching process, In the Proceedings of the International Conference Education in the Mirror of Time, Nitra, 5.- 6. September 2006, I. diel, pp. 265 –270, UKF v Nitre, ISBN 80-8050-995-6, 2006.

Schauer, F., Lustig, F., Ozvoldova, M. : Remote scientific experiments across Internet: photovoltaic cell characterization, in Proc. of ICL2006 (Interactive Computer Aided Learning) Villach, September 27.-29. 8. 2006.

Schauer, F., Ožvoldová, M., Lustig, F.: ISES - Internet School Experimental System for computer based laboratories in physics

Lustig, F.: Transformace fyzikálního experimentu, In sbornik Veletrh nápadů učitelů fyziky XI, Olomouc 2006, 184-188, ISBN 80-244-1491-0, 2006.

Ožvoldová, M., Čerňanský, P., Schauer, F., Lustig, F.: Internet Remote Physics Experiments in Student’s Laboratory, Proceedings of the International Conference on Engineering Education, Gliwice 2005, V 2, p.794 –799, 2005.

Schauer, F., Kuřitka, I., Lustig, F.: Creative Laboratory Experiments for Basic Physics Using Computer Data Collection and Evaluation Exemplified on the Intelligent School Experimental System (ISES), Exploring Innovation in Education and Research, iCEER-2005, Taiwan,1-5 March 2005.

Ozvoldova, M., Cernansky, P., Lustig, F., Schauer, F.: Experience with Remote Physics Experiments in Student’s Laboratory

Lustig, F.: Videokonference ve školních fyzikálních laboratořích, MFF-UK Praha

Lustig, F.: Vzdálené laboratoře na internetu, na GSM a na 230 V síti, MFF-UK Praha

Lustig, F.: Distanční fyzikální laboratoře, MFF-UK Praha

Lustig, F.: Vzdálené reálné školní laboratoře na internetu, in sborník konference Poškole 2002, lázně Sedmihory, (v tisku).

Lustig, F.: Interaktivní internetové laboratorní studio iSES, in sborník ICTE 2001, Rožnov pod Radhoštěm 18.-21.9. 2001, 27-31.

Lustig, F.: Internetové laboratorní studio, in sborník konference Poškole 2001, lázně Sedmihorky, 25-27.4: 2001, 127-132

Lustig, F.: ICT a laboratorní měřící systémy, in sborník ICTE 2000, Rožnov pod Radhoštěm, 2000.

Lustig, F.: Školní experimentální systém ISES ovládaný z laboratorního systému Lab VIEW, in sborník Pedagogický software 2000, České Budějovice 8.- 9. června 2000, str. 27.

Lustig, F.: Informační technologie v novém pojetí školních experimentů, in sborník DidInfo 2000, Bánská Bystrica, 2000, 41-44.

Lustig, F.: Laboratorní studio iSES, in sborník DIDFYZ 2000, Ráčkova Dolina 18.-21.10. 2000, 291-296.

Lustig, F.: Lego, ISES a Lab VIEW ve fyzice, in sborník konference Veletrh nápadů 5, Praha 29.8. 2000, 159-164.

Lustig, František - Rojko, Milan: Fyzikální experimenty podporované počítačem, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovenská republika, 1999, s. 165-171, stať ve sborníku.

Webmaster: Jiří Ryzner, poslední aktualizace: 23.7.2014