Školní experimentální systém ISES

Internetové Školní Experimentální Studio

Vzdálené experimenty

Videa

Na službě YouTube jsou nahrány v našem video kanálu nahrávky týkající se experimentů. V záznamu videa je nahrána webová stránka s daným experimentem (nově i z mobilu) a je demonstrován příklad ovládání experimentu, tj. manipulace ovládacích prvků (tlačítka, posuvníky). Následuje ukázka záznamu měřených dat, které jsou poté zaznamenány v grafu. Případně je představen způsob zpracování dat v Excelu. Na YouTube se nachází videa i od jiných autorů, naleznete je např. po zadání remote experiment ises do vyhledávače služby YouTube.

Vzdálené experimenty

Seznam videí

IDNázevSlužba
1Elektromagnetická indukce (na mobilním telefonu)youtube
2Kmity na pružině (na mobilním telefonu)youtube
3Regulace vodní hladinyyoutube
4Přeměna solární energieyoutube
5Meteorologická staniceyoutube
6Ohyb světla na štěrbiněyoutube
7Franckův Hertzův experimentyoutube
8Elektromagnetická indukceyoutube
9Monitorování radiačního pozadíyoutube
10Závislost radiace na vzdálenosti od zářičeyoutube
11Závislost radioaktivity na druhu a tloušťce vrstvy stínícího materiáluyoutube
12Radiační pozadíyoutube
14Radiační pozadí - výběr dat youtube
15Závislost radioaktivity na stínícím materiálu (nové) youtube
16Závislost radioaktivity na vzdálenosti (nové)youtube
17Fotovoltaický článek novéyoutube
18Usměrňovačyoutube
19Sériový obvod RLCyoutube
Webmaster: Jiří Ryzner, poslední aktualizace: 8.4.2015