Vlastné a vynútené kmity

Motivácia

Motivation image

”Ako sa vám páčia takéto oscilácie? Sú to kmity vlastné alebo vynútené?”