VA charakteristiky LED diod - Měření Planckovy konstanty

Návod k experimentu

Poznámka: pokud je na stránce více návštěvníků, zařadí se do fronty podle času příchodu. Každý návštěvník má cca 15 minut k měření, než systém přepojí dalšího. Stav lze vyčíst pod kamerou (např. Připojeno, Zbývá ... s řízení, Zbývá maximálně ... minut čekání aj.). Při neaktivitě cca 5 minut nebo po zavření stránky se měření zastaví.

Postup

  1. Klikněte na odkaz spustit experiment
  2. Poté, co se načtou prvky, uvidíte několik částí stránky - vlevo kameru sledující experiment, vpravo pak ovládací panel.
  3. V panelu napravo se přesuňte do oblasti s názvem Výběr LED diody. Jednotlivými tlačítky přepínáte vybranou LED diodu s vybranou vlnovou délkou.
  4. Nad tlačítky se nachází část Řídící napětí pro VA charakteristiky - zde můžete ručně měnit napětí na zvolené LED diodě nebo zapnout automatický režim.
  5. Nahoře v sekci VA charakteristiky LED diod můžete sledovat, jak se graf vyplňuje body. Každá LED dioda je v grafu barevně odlišena. Pokud je v grafu mnoho hodnot, lze je vyčistit kliknutím na Vymazat graf.
  6. Pro záznam dat kliněte v sekci Záznam dat na Start měření, čímž zahájíte sledování dat. Naměřte potřebná data změnou LED diod a napětí a poté klikněte na Stop měření.
  7. Dole přibyde v roletě Výběr měření nová položka, po jejím výběru se zobrazí naměřená data. Chcete-li je uložit do počítače, klikněte na Export hodnot pro Excel. Data se otevřou v novém okně, kombinacemi (ve Windows Ctrl+A - vybere vše a Ctrl+C vloží do schránky) nebo přes kontextové VA charakteristiky LED diod - Měření Planckovy konstanty prohlížeče (příkazy Vybrat vše, Zkopírovat) je zkopírujete a můžete je vložit např. do Excelu.

Schéma

Schéma