VA charakteristiky LED diod - Měření Planckovy konstanty

Zadání úlohy

  1. Seznámit se s ovládáním vzdáleného experimentu VA charakteristiky LED diod - Měření Planckovy konstanty (odkaz bude doplněn po spuštění úlohy)
  2. Vyzkoušet VA charakteristiky v ručním i automatickém režimu
  3. Provést měření VA charakteristiky všech LED diod
  4. Určit Planckovu konstantu h ze všech měření VA charakteristik