VA charakteristiky LED diod - Měření Planckovy konstanty

Motivace

VA charakteristiky LED diod - Měření Planckovy konstanty je vzdálená laboratorní úloha, která umožňuje uživateli měřit volt-ampérovou charakteristiku LED diod z Internetu.

Motivation image