Vnější fotoefekt

Simulace

The PhET applet: Photoelectric Effect.
Obr. 5: Pohled na aplet 'Photoelectric Effect' z projektu PhET.

http://phet.colorado.edu/en/simulation/photoelectric

Aplet může být volně spuštěn / stažen z odkazu výše, přičemž k úspěšnému spuštění stačí mít na PC nainstalované prostředí JAVA Runtime Environment (JRE). To může být volně staženo zde.

V simulaci po spuštění tlačítkem Play |> úplně dole můžete zejména:

Poznámka: Přesné hodnoty parametrů lze rovněž přímo zadat do příslušného pole a stisknout enter. Desetinným oddělovačem je tečka, nikoliv čárka.