Vnější fotoefekt

Zadání úlohy

Úkoly pro SŠ studenty:

Společné povinné úkoly:

  1. Seznamte se s historií a teorií vnějšího fotoefektu. K pochopení vám může pomoci názorná počítačová simulace.

  2. Ujasněte si cíl a postup měření vnějšího fotoefektu – změřit aspoň 4 experimentální body závislosti U0(f), a to zvolenou metodou A nebo B.
    Ověření nezávislosti velikosti brzdného napětí na intenzitě světla je dobrovolné.

  3. Spusťte vybraný reálný experiment. Čas měření v české vzdálené laboratoři si můžete rezervovat a nenechávejte měření na poslední chvíli, kdy se zpravidla tvoří fronta čekajících uživatelů.
    Pokud dojde k poruše či jiným problémům, samostatně zpracujte cizí data, která jsou v pořádku (v takovém případě uveďte komentář a citaci čísla a času měření), popř. měření proveďte v počítačové simulaci.

  4. Vypracujte protokol z měření se standardními body – viz šablona a návod ke stažení v hlavním rozcestníku níže.

Nezapomeňte zavřít okno s ovládáním vzdáleného experimentu, pokud neměříte či nečekáte na měření ve frontě.

Doba ovládání experimentu v případě fronty je omezena na 10 minut/uživatele!

Metoda VA charakteristika Nabíjení kondenzátoru
I)   Návod k provedení experimentu
II) Spustit experiment Spustit experiment
III)   Návod k zpracování experimentu