Vnější fotoefekt

Zadání úlohy

Úkoly pro SŠ studenty:

Společné povinné úkoly:

  1. Seznamte se s historií a teorií vnějšího fotoefektu. K pochopení vám může pomoci názorná počítačová simulace.

  2. Ujasněte si cíl a postup měření vnějšího fotoefektu – změřit aspoň 4 experimentální body závislosti U0(f), a to zvolenou metodou A nebo B.
    Ověření nezávislosti velikosti brzdného napětí na intenzitě světla (během zahřívání výbojky) je dobrovolné.

  3. Spusťte vybraný reálný experiment. Nenechávejte měření na poslední chvíli, kdy se zpravidla tvoří fronta čekajících uživatelů.
    Pokud dojde k poruše či jiným problémům, samostatně zpracujte cizí data, která jsou v pořádku (v takovém případě uveďte komentář a citaci čísla a času měření), popř. měření proveďte v počítačové simulaci.

  4. Vypracujte protokol z měření se standardními body – viz šablona a návod ke stažení v hlavním rozcestníku níže.

Nezapomeňte zavřít okno s ovládáním vzdáleného experimentu, pokud neměříte či nečekáte na měření ve frontě, aby vzdálená aparatura nebyla zbytečně blokována pro další zájemce.

Doba ovládání experimentu v případě fronty je omezena na 10 minut/uživatele!

Metoda VA charakteristika Nabíjení kondenzátoru
I)   Návod k provedení experimentu
II) Spustit experiment Spustit experiment
III)   Návod k zpracování experimentu