Vnější fotoefekt

Motivace

Motivation image

Fotonky jakožto rychlé detektory proměnlivé intenzity světla se po dlouhou dobu uplatňovaly např. k přehrávání zvukových stop filmů v biografech
a přispěly tak k potěšení a nevšednímu zážitku pro mnoho diváků. Navíc využívaný vnější fotoelektrický jev podpořil všeobecné přijetí jednoho z pilířů moderní fyziky – kvantové hypotézy.