Vlastní a vynucené oscilace

Simulace

Simulace pružiny
Obr. 1: Pohled na aplet 'Simulace pružiny'.

Simulace

Aplet může být volně spuštěn / stažen z odkazu výše, přičemž k úspěšnému spuštění stačí mít na PC nainstalované prostředí JAVA Runtime Environment (JRE). To může být volně staženo zde.