Vlastní a vynucené oscilace

Motivace

Motivation image

”Jak se vám líbí tyto oscilace? Jsou to kmity vlastní nebo vynucené?”