Sériový obvod RLC

Video demonštrácie

  

Experimentálne usporiadanie