Ohyb elektromagnetického žiarenia

Video demonštrácie

  

Experimentálne usporiadanie