Premena slnečnej energie

Motivácia

Motivation image

”Aká je energetická účinnosť takejto prechádzky po púšti?”