Heisenbergov princíp neurčitosti

Motivácia

Motivation image

„Lúč svetla je zaujímavý a záhadný tým, že sa skladá
ako z častíc tak i vlnenia v pohybe“