Heisenbergov princíp neurčitosti (mimo prevádzku do 1. marca 2024)

Motivácia

Motivation image

„Lúč svetla je zaujímavý a záhadný tým, že sa skladá
ako z častíc tak i vlnenia v pohybe“