Ohyb elektromagnetického žiarenia (mimo prevádzku do 1. marca 2024)

Motivácia

Motivation image

Difrakčné obrazce majú vždy minimálne dvojnásobnú symetriu, dokonca i
kde mikroobjekt nevykazuje symetriu.
Ktorý z otvorov by mohol vytvoriť znázornené obrazce?

Patterns