Internetové Školní Experimentální Studio - iSES

Poznámka: Podporu s doprovodnými texty, informace o softwaru, hardwaru a novinkách naleznete na stránce http://www.ises.info/old-site/.

Podpora pro ISES

Při vývoji systému ISES jsme se zaměřili na podporu pro učitele využívající náš systém na školách a též pro ostatní uživatele. Školení ISESu pro školní laboratoře je organizováno pro učitele pravidelně taktéž jako informace o novinkách v sytému. Pro tyto účely je k dispozici detailní instruktážní kniha, kompletní databáze experimentů, ke kterým je sepsán návod k měření a někdy též naměřená data. Experimenty pokrývají různé úrovně (ZŠ/SŠ/VŠ), k tematickým experimentům byly sepsány příručky. Tato databáze je neustále rozšiřována.


Example of the database element of the experiment of Superposition of two perpendicular oscillations
Příklad z databáze experimentů: Skládání kolmých kmitů