Internetové Školní Experimentální Studio - iSES

Poznámka: Podporu s doprovodnými texty, informace o softwaru, hardwaru a novinkách naleznete na stránce http://www.ises.info/old-site/.

Software ISESWIN

Data v systému ISES jsou zobrazeny jak v analogové, tak i v digitální formě, na proměnlivém počtu panelů, se zobrazenými daty buď přímo z měření, nebo s jejich kombinacemi (sčítání, odčítání, násobení, podíl atd.). Software umožňuje zpracování dat (integrace, derivace, fitování, aproximace atd.). Export dat pro grafické zpracování je přímočaré.

Image
Software ISESWIN: data presenting (with the depicted integration
- red area and selection of points of interest
- blue points and the table) ideally function
Image
Software ISESWIN: Sound experiment
Image
Software ISESWIN:
Fit the experimental data width ideally function
Image
Software ISESWIN: Voltage-current curve, Ge, Si, Zener diode