iSES Remote Lab SDK

internet School Experimental Studio
for Remote Laboratory – Software Development Kit

František Lustig, Jiří Dvořák, Pavel Kuriščák

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2

iSES Remote Lab SDK - internetové školní experimentální studio pro tvorbu vzdálených laboratoří je softwarová vývojová stavebnice pro vytváření vlastních vzdálených experimentů na počítačích i na mobilních dotykových zařízeních.

Vzdálené experimenty s Java aplety

Od roku 2002 se na Matematicko-fyzikální fakultě postupně rozvíjejí vzdálené laboratoře. První generace vzdálených experimentů byly vybudovány na Java apletech. Od roku 2012 však Java aplety začaly být omezovány samotným poskytovatelem Javy (firmou Sun Microsystems, později Oracle), protože se zde objevily bezpečnostní díry. Uživatel musel potvrzovat u každého apletu, že si je vědom rizika. Tato technologie se stala nepoužitelná nejenom pro nás, tvůrce vzdálených laboratoří, ale i pro banky aj. Od roku 2013 se od Java apletů odklání téměř všichni uživatelé. Vzdálené experimenty pod Java aplety taktéž nefungovaly na chytrých telefonech, např. s Androidem, ani na tabletech s iOS.

Vzdálené experimenty s Java Scriptem

Také na MFF-UK Praha přecházíme od roku 2013 při tvorbě vzdálených experimentů k používání JavaScriptu. Vzdálené experimenty tvoříme s novou softwareovou stavebnicí „iSES Remote Lab SDK“ [1]. Filosofie této nové softwarové stavebnice je stejná jako u původní JavaApletové verze „ISES WEB Control“ [2]. Chceme umožnit i neprogramátorům sestavování vlastních vzdálených experimentů. S použitím JavaScriptu a HTML5 jsou naše vzdálené experimenty spustitelné i na mobilních dotykových zařízeních.

Připomeňme, jak vlastně vzdálený experiment funguje. Vzdálený experiment je aplikace typu server-klient. Na serverové straně je počítač s experimentem, na klientské straně je pouze počítač s prohlížečem typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome aj., musí to být novější verze prohlížečů, které podporují skriptovací jazyky. Skriptování musí být v nastavení prohlížečů povoleno! To platí samozřejmě i pro mobilní zařízení. Serverovou stranu se vzdáleným experiment tvoří počítač zapojený do sítě Internet. K tomuto počítači je připojena měřicí aparatura (např. náš systém ISES [3], [4] resp. jiné měřicí systémy (např. LabVIEW), resp. i přístroje a zařízení s rozhraním RS 232, či nově USB). Např. to mohou být též krokové motory, řiditelné zdroje, multimetry aj. Na serverové straně je samozřejmě reálný experiment. Pozn.: pokud chceme vytvářet vzdálené experimenty, které mají mít nějaké řízení, ovládání, nejsou pro tyto vzdálené experimenty vhodné měřicí systémy, které nemají výstupní kanál. Např. systémy jako je Pasco, Vernier, aj. mají pouze vstupní kanály a umožňují jenom vzdálené experimenty typu „sensing“, kdy se pouze snímají nějaké hodnoty. Vzdálené experimenty typu „control“ umožňují např. systémy ISES, LabVIEW aj., které mají několik analogových řídicích kanálů a mnoho digitálních řídicích kanálů. Na serveru musí samozřejmě běžet speciální programy – servery: MeasureServer – speciální server, který komunikuje s hardware měřicí aparatury. Je to speciální vytvořený program, který komunikuje s čidly např. soupravy ISES. Další nezbytný server je nějaký WEB server. My používáme volně šiřitelný Nginx. Zde jsou samozřejmě uloženy i vlastní WWW stránky k experimentu napsané v HTML kódu s vloženými JavaScriptovými widgety z nové stavebnice „iSES Remote Lab SDK“. A pokud chceme mít podporu on-line kamery, je ještě třeba spustit ImageServer (také je součástí stavebnice „iSES Remote Lab SDK“), který přenáší obraz metodou streamu, resp. jednotlivými obrázky, které se rychle snímají.

iSES Remote Lab SDK

MeasureServer zahrnuje také originální logovací systém: správu vzdálených experimentů a informace ohledně měření každého klienta. Každá operace s experimentem je včetně časového údaje zapisována do souboru, po který je daná operace s experimentem prováděna. Poskytuje nám to přehled chybného ovládání vzdáleného experimentu, ale hlavně zaznamenáváme postup měření daného studenta, žáka, či uživatele. Z logovacích souborů můžeme vyčíst, zda jsou přístupy na experimenty pouze zkušební, testovací, bez úmyslu experiment naměřit a získat data z experimentu. Největší přínos ze vzdálených experimentů mají uživatelé, jejichž logy hlásí, že si experiment nejdříve otestují, potom naměří smysluplná data a nakonec si svá naměřená data stáhnou do svých počítačů přes Internet.

Originální on-line pedagogický výzkum na základě logovacího systému

Z protokolu se můžeme dočíst, že student zvolili měření Volt-Ampérové charakteristiky vakuové fotonky (režim 0), a musel čekat ve frontě 88 sekund, než převzal kontrolu nad experimentem. Přepnul na rtuťovou lampu Sv1 a po cca. 5 min si „hrál“, seznamoval se s rozhraním, teprve potom začal záznam dat a systematicky měřil všechny charakteristiky VA pro šest známých frekvencí světla Sf (5). Student vždy používal automatické měření Ma1, která trvala cca 40 s. Nakonec zastavil nahrávání (Ps) a stažené (Pd) jeho vlastní data pro další zpracování - stanovení hodnot zastavení napětí a experimentální hodnotu Planckovy konstanty. Složené závorky {…} odpovídají době trvání od předchozí akce v sekundách. Závorky (...) obsahují parametr, např. index zvoleného filtru.

81.25.16.87 17.4.2011 18:37:29 1035 s ID (4)

0: W (1) {88} {23 * Sv1} * {10} Sv1 * Sr (100) {71} * Sl1{1} * Sl0 {4} * Sl1 {7} * Mv (-12.16) {0 }
* Mv (-445.85) {0} * Mv (-477.93) {0} * Mv (-1000.00) {1} * Mv (1000.00) {4}
* Ma0 {160} * Sf (0) {1} * Sf (1) {3} * Sf (0) {10} {46 * Ma1} * Pr (1) {9} * Ma1 {43} * Sf ( 1) {3} * Ma1 {43}
* Sf (2) {3} * Ma1 {44} * Sf (3) {3} * Ma1 {42} * Sf (4) {3} * Ma1 {43} * Sf (5) {8} {* Sl0 5} * Ma1 {44}
* Ps (1) {0} * Pd (1) {12} * Pd (1) * D

Příklad protokolu záznamu experimentu Fotoefekt.

Kromě toho logovací záznamy obsahují některé základní klasifikace aktivit (S - nastavení, M - měření, P - pokročilé zpracování dat). Podařilo se nám najít 4-5 způsobů chování, např. rozhodnutí studentů stáhnout a zpracovávat datové záznamy jiného studenta (proč?!) Také jsme zjistili některá nestandardní chování studentů a možná i nejasnosti ze strany uživatelského rozhraní, což nám pomáhá vyvíjet nové a lepší vzdálené laboratoře, zlepšit uživatelské rozhraní aj.

Podrobnosti lze nalézt v publikaci (Lustigová, Brom, 2014).

Sbírka jednoduchých vzdálených úloh

Pro začátečníky, kteří si chtějí vyzkoušet svoje vlastní vzdálené úlohy, je připravena Sbírka jednoduchých vzdálených úloh jako např. vzdálené analogové záznam jedné veličiny (např. teplota) na čase, vzdálené analogové řízení jednoho kanálu (např. zapni relé), vzdálené ovládání digitálních vstupů, digitálních výstupů, časová závislost 2 a více veličin, XY závislost dvou vstupních, či výstupních veličin, vzdálené řízení lineárních a otočných krokových motorů, vzdálený přenos dat z multimetrů s COM komunikací, záznam dat, export dat, přenos WEB kamery, aj. Příklady jsou napsány nejjednodušším způsobem, bez jakéhokoliv formátování, aby byl zřejmý kód programu. Tyto vzdálené jednoduché úlohy lze libovolně slučovat, kombinovat a dávají úžasné uspokojení všem začátečníkům. Začátečníci ihned mobilem, tabletem ovládají své vlastní vzdálené úlohy!

Závěrečné poznámky k iSES Remote Lab SDK

Vzdálené experimenty s naším iSES Remote Lab SDK může používat kdokoliv, kdekoliv, kdykoliv a nově doplňujeme na libovolných platformách PC, tabletů i mobilních telefonů.

No a ještě několik poznámek k hardware měřicí aparatury. V současné době používáme soupravu ISES-PCI a ISES-USB. ISES-PCI využívá ADDA PCI kartu instalovanou ve stolním PC. Velikou výhodou řešení založených na ADDA kartě je velké množství jak vstupů, tak výstupů (např. ISES PCI s deskou relé má k dispozici 8 analogových vstupů, 2 analogové výstupy, 10 digitálních vstupů/výstupů, resp. 16 reléových výstupů). Tak široké možnosti řízení experimentů nemá žádná podobná souprava. ADDA PCI karta v počítači není limitující, protože jako serverový počítač je vhodný klasický PC, který musí běžet non-stop i několik let. Proto ke vzdáleným experimentům nejsou vhodné notebooky aj. Přesto jsme připravili novou jednodušší soupravu ISES-USB, která má 2 analogové vstupy, 1 analogový výstup a 5 digitálních výstupů/vstupů, resp. mini soupravu ISES-link, která má 1 analogový vstup a 1 analogový výstup a 5 digitálních vstupů/výstupů. Všimněme si, že všechny varianty disponují výstupy. Bez výstupních kanálů není vzdálený experiment!

Současná hardwarová základna pro „iSES Remote Lab SDK“

Softwarová stavebnice „iSES Remote Lab SDK“ je v současné době implementovaná pro měřicí aparatury ISES (ISES-PCI, ISES-USB, ISES-link) pro universální měřicí aparatury s COM, resp. USB komunikací, implementovány jsou i lineární a rotační pohyby s velkým polohovacím rozsahem XYZ (10 cm až 2 m) je připojena i komerční aparatura „Franck-Hertz experiment“ od firmy Phywe a další jednoúčelové přístroje. Implementace dalších aparatur je jenom otázkou vytvoření nových pluginů. Chystáme pluginy pro Arduino, Raspberry Pi aj. Jsme schopni vytvořit pluginy pro libovolnou aparaturu na zakázku!

Souprava ISES-link Souprava ISES-USB
Souprava ISES-link Souprava ISES-USB
Souprava ISES-PCI Professional Fyzikální, chemické a biologické senzory ze soupravy ISES
Souprava ISES-PCI Professional Fyzikální, chemické a biologické senzory ze soupravy ISES
COM/USB COM/USB
COM/USB
Universální měřicí přístroje s připojením COM, resp. USB(např. multimetr UT-61E, enviromentální multimetr DT-223,
napájecí zdroj PSP 12010), které jsou implementovány v iSES Remote Lab SDK
Motor
Motor
Universální rotační a lineární krokové pohony, které jsou ve stavebnici iSES Remote Lab SDK.
Souprava Phywe
Souprava Phywe
Tradiční komerční laboratorní pomůcka Franck-Hertz experiment od firmy Phywe (vlevo)
provozovaný jako vzdálený experiment iSES Remote Lab SDK (vpravo)
http://194.160.213.12/index_js.html na PŘF UKF Nitra,
http://147.251.193.82/index.html na Ped MUNI v Brně.

Ukázky vzdálených experimentů

Ukázky vzdálených experimentů postavených s „iSES Remote Lab SDK“ jsou k vidění 7/24/365 na http://www.ises.info/index.php/cs/laboratory resp. na http://www.eedu.eu , kde jsou též i natočené videosekvence, jak se s experimenty pracuje.

Mnohé experimenty mají i textové návody a pokyny pro měření i ukázková zpracování. V současné době máme 18 vzdálených experimentů na středoškolské a vysokoškolské úrovni, které volně nabízíme k využití ve vašich projektech, ve výuce , ale i ve volnočasových aktivitách.

Elektromagnetická indukce Fotovoltaický článek
Elektromagnetická indukce
http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz/ovladani_2.html
Fotovoltaický článek
http://kdt-4.karlov.mff.cuni.cz/
RLC – sériový obvod Řízení výšky vodní hladiny
RLC – sériový obvod
http://kdt-30.karlov.mff.cuni.cz
Řízení výšky vodní hladiny
http://kdt-34.karlov.mff.cuni.cz/cz/mereni.html
Studium radioaktivity (5 experimentů) VA char. LED, Planckova konstanta
Studium radioaktivity (5 experimentů)
http://kdt-38.karlov.mff.cuni.cz/choice_cz.html
VA char. LED, Planckova konstanta
http://kdt-33.karlov.mff.cuni.cz/

Pozn.: Všechny experimenty včetně textových materiálů jsou dostupné z rozcestníku: http://www.ises.info/index.php/cs/laboratory , kde jsou i doprodané texty k úlohám, resp. na stručném rozcestníku http://www.eedu.eu , kde jsou i videoukázeky ovládání.

A nyní již jenom prostý výčet dalších vzdálených experimentů:

Usměrňovačhttp://kdt-19.karlov.mff.cuni.cz/
Mapa stanic monitorujících přirozené radiační pozadíhttp://kdt-1.karlov.mff.cuni.cz
Meteorologická stanice http://kdt-16.karlov.mff.cuni.cz/cz/mereni.html
Ohyb na štěrbině, Heisenbergův principhttp://kdt-13.karlov.mff.cuni.cz/sterbina_js.html
Vlastní a vynucené kmity na pružiněhttp://kdt-17.karlov.mff.cuni.cz

A brzy budou obnoveny Vnější fotoefekt, Polarizace světla, Faradayův jev, Magnetické pole v cívce aj.

Závěr – mobilní technologie ANO či NE?

Na obr. 14 je vzdálený experiment Elektromagnetická indukce spuštěný na tabletu a chytrém mobilním telefonu.
Experiment na tabletu Experiment na mobilním telefonu
Vzdálený experiment „Elektromagnetická indukce“, na mobilním zařízení iPad a na mobilním telefonu.

Očekáváme, že nové technologie vzdálených experimentů s JavaScriptem, které fungují i na mobilních zařízeních, vzbudí zájem u mladé generace. Mobilní telefony jsou ve škole kontroverzní téma. Prakticky všude při výuce jsou zakázány. Ale chytré telefony (smartphony) nahrazují kalkulačku, stopky, kameru, GPS, aj. A chytré aplikace v mobilu přinášejí možnost práce se zvukem, světlem, měřit rychlost, zrychlení, záznam zvuku i videa. Nedocenitelné je spojení do Internetu, do mailových stránek, do úložišť všeho druhu.

Zakázat osobní, vlastní mobilní zařízení nebo je aktivně využívat? Trend používat vlastní mobilní zařízení se anglicky označuje jako BYOT/BYOD Bring Your Own Technology/Device a zabývají se jím nejenom školy, ale i firemní sféry. Umožnit, či zakázat přístup do databází z “neidentifikovatelných” zařízení?!

Asi jako pasivní uživatelé chytrých telefonů zatím nepociťujeme nástup “cloud computingu” (původně poskytování výpočetního výkonu, nyní též poskytování služeb, či programů dostupných z Internetu prostřednictvím webových prohlížečů). Ani nás nezarazí, že tytéž stránky lze stahovat do počítačů i do mobilních zařízení. Až dosud, než přišla technologie HTML5, se musely tvořit zvlášť WWW stránky pro PC a pro mobily!

Sociální sítě se s prudkým nástupem chytrých telefonů stávají všudypřítomné. Již nejsme vázáni pouze na počítač a na třídu. Jsme ve “škole beze zdí”. Z Internetu stahujeme hudbu, videa, knihy. Nyní jsme ukázali, že si lze z Internetu “stáhnout” i reálný fyzikální/přírodovědný experiment!

Učení se může realizovat i prostřednictvím mobilních zařízení. Může se realizovat i mimo školu, domov, někde mezi, někde na cestě, v restauraci, na zábavě, při dopravě aj., někde v mezičase. Zabýval se tím Dean Groom, a nazval toto učení “downtime learning”, [5].

Výše uvedené vize technologií i učení se přesně hodí i na vzdálené experimenty na mobilních zařízeních. Vždyť vzdálené experimenty jsou jenom dalším “oblakem” na cloudovém nebi. Výuka, např. konkrétně klasické školní laboratoře, které jsou dosud uvnitř školních zdí, se stávají “laboratořemi beze zdí”, laboratořemi přístupnými kdykoliv, odkudkoliv, komukoliv a můžeme doplnit z kdejakých zařízeních (pevných i mobilních).

Vzdálené experimenty jsou novými objekty v e-learningu, tak nově i v m-learningu. Nesnažme se upřednostňovat m-learning i když je to lákavé. Užívejme ho spontálně, na netradičních místech, ale tak, abychom pomocí m-learningu vzdělávali, poznávali, konstruovali a nikoliv pouze demonstrovali nové technologie. Kombinujme mobilní i nemobilní technologie, klasickou i distanční formu výuky. Pracujme individuálně i v sociálních skupinách.

Závěrem citujme Deana Grooma:

„Zdokonalovat se v prostředí neomezeného kontaktu s jinými lidmi a informacemi znamená stát se posedlý poznáváním – být kdykoli připraven jít do akce, dokud se nedozvíte vše, co jste chtěli…”

Publikace, materiály