Internetové Školní Experimentální Studio - iSES

Poznámka: Podporu s doprovodnými texty, informace o softwaru, hardwaru a novinkách naleznete na stránce http://www.ises.info/old-site/.

Hardware ISES

Konfigurace hardwaru: počítačová karta s rozraním PCI ADDA convertor-12 bits, čas konverze - 0.01 ms, DMA, univerzální řídící deska a set senzorů (pro fyziku, chemii a biologii). Systém nabízí možnost paralelního měření dat a jejich zobrazení na 8 vstupních kanálech and řízení procesu skrz 2 analogové a 2 binární výstupní kanály. Analogové výstupní kanály fungují jako programovatelné zdroje napětí (stejnosměrné, střídavé s osmi druhy základních signálů, ruční kontrolou nebo uživatelsky definovanými signály). Maximální vzorkovací frekvence (100 kHz) umožňuje studium zvuku nebo jiných vysokofrekvenčních periodických signálů.

Systém ISES je dodáván se sadou modulůl - ampérmetr, voltmeter, teploměr, snímač polohy, měřič kapacity, ohmmeter, siloměr, anemometer, mikrofón, sonar, optická závora, pH-meter, konduktometr, snímač srdečního tepu, booster, reproduktor, relé a další.

Je možno studovat proud, napětí, kapacitu, měrný odpor, hmotu and sílu, tlak v kapalikách atd. V chemii pH, exotermické a endotermické reakce, titraci a mnoho dalších procesů. V biologii například krevní systém.

ISES moduly jsou jednoduše zaměnitelné, počítač, pokud umí automatickou kalibraci, automaticky detekuje moduly a jejich rozsahy.


System ISES, set of sensors
Systém ISES, sada senzorů

Module for voltage measurement
Modul voltmetr
rozsah ±5mV÷10V, detail modulu ISES
Temperature sensing module
Modul teploměr
rozsah -20oC ÷ +120 oC, detail modulu ISES