Internetové Školní Experimentální Studio - iSES

Poznámka: Podporu s doprovodnými texty, informace o softwaru, hardwaru a novinkách naleznete na stránce http://www.ises.info/old-site/.

Úvod

Internetové Školní Experimentální Studio iSES je komplexní nástroj pro řízení online a vzdálené získávání dat, zpracování dat a řízení experimentu a dalších procesů. Jedná se o otevřený systém, který se skládá ze základního hardware ISES se softwarem ISESWIN a nově iSES Remote Lab SDK soupravou pro vzdálené experimenty.

System ISES, General view
Pohled na systém ISES

Ceny z konference REV2016

Obdrželi jsme dvě ceny: The GOLC Online Laboratory Award 2016 in the category Remote Controlled Lab a Best Demonstration Award Certificate. Kliknutím na odkazy zobrazíte diplomy.

The GOLC Online Laboratory Award 2016 in the category Remote Controlled Lab Best Demonstration Award Certificate