Seznam publikací pro vzdálené laboratoře

 1. Lustig, F., Brom, P., Hejnová, E.: Remote physics experiment Mathematical pendulum as an attractive alternative to traditional laboratory exercises, Online. Journal of Physics: Conference Series. 2024, roč. 2715, č. 1. ISSN 1742-6588. Dostupné z: https://doi.org/10.1088/1742-6596/2715/1/012020.
 2. Lustig, F., Hejnová, E.: Vzdálený experiment matematické kyvadlo na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem a na dvaceti dalších školách na různých zeměpisných šířkách, In: sborník Veletrh nápadů učitelů fyziky 28, České Budějovice, str. 178–184. ISBN 978-80-7694-037-6, 2023.
 3. Lustig, F., Svoboda M., Hejnová E.: Vzdálené laboratoře na Přírodovědecké fakultě UJEP Ústí nad Labem a na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha, In: Holubová R. (editor): Veletrh nápadů učitelů fyziky 27. Sborník z konference. UP Olomouc, 2022, s. 184–197. ISBN 978-80-244-6217-2.
 4. Lustig, F., Brom, P., Kuriščák, P., Svoboda, V.: Remote experiments as virtual labs? Examples with pendulum, In: Turčáni, M., Balogh, Z. et al. (eds.), DIVAI 2020 - 13th international scientific conference on Distance Learning in Applied Informatics. 21.-23.9.2020. Štúrovo, Slovakia. Wolters Kluwer. 2020, pp. 395–405. ISBN: 978-80-7598-841-6. ISSN: 2464-7470 (Print), 2464-7489 (Online). 2020.
 5. Lustig, F.: Konečně školní měřicí systém s výstupním analogovým signálem, In: sborník Veletrh nápadů učitelů fyziky 24, Hradec Králové, str. 123–127. ISBN 978-80-7435-770-1, 2019.
 6. Lustig, F.: Výukový kurz „Jednoduché Hands-on-Remote fyzikální experimenty s Arduinem, In: sborník Veletrh nápadů učitelů fyziky 24, Hradec Králové, str. 128–133, ISBN 978-80-7435-770-1, 2019.
 7. Lustig, F., Brom, P., Kuriščák, P.: Professional and Hobby Hands-on-Remote Experiments, AIP Conference Proceedings, vol. 2152, 9–12 October 2019, Terchová, Slovakia, ISBN 978-0-7354-1897-4, ISSN 0094-243X, pp. 030020-1–030020-7.
 8. Krbecek, M., Das, S., Schauer, F., Ozvoldova, M., Lustig, F.: Radiation Remote Laboratory with two level diagnostics, Proceedings of the 15th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV 2018), 21.-23. 3. 2018, University of Applied Science Düsseldorf (HSD), Germany, 2018, str. 71-78.
 9. Brom, P., Lustig, F., Kuriščák, P., Dvořák, J.: DIY "Hands-on-remote" experiment in physics with Arduino, Proceedings of the 15th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV 2018), 21.-23. 3. 2018, University of Applied Science Düsseldorf (HSD), Germany, 2018, str. 617-624.
 10. Lustig, F., Brom, P., Kuriščák, P., Dvořák, J.: "Hands-on-Remote" Laboratories, Proceedings of the 15th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV 2018), 21.-23. 3. 2018, University of Applied Science Düsseldorf (HSD), Germany, 2018, str. 446-455.
 11. Lustig, F., Dvorak, J., Kuriscak, P., Brom, P.: Open modular hardware and software kit for creations of remote experiments accessible from PC and mobile devices, in iJOE International Journal of Online Engineering, Volume 12, Issue 7, pp. 30 - 36, ISSN 1868-1646, 2016.
 12. František Lustig, Jiří Dvořák, Pavel Kuriščák, Pavel Brom: Building your own real remote experiment cotrolled by a mobile or touch enabled device, In:sborník konference Information and communication Technology in Education, Rožnov pod Radhoštěm 15-17. september 2015, Editor Jana Kapounová, Vydal Ostravská Univerzita, ISBN 978-80-7464-763-5, 88-95, 2015.
 13. Lustigová, Z., Brom, P.: The log files analysis in remote laboratories (a way of educational data mining), International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC) 7(1), 39-42, 2014. ISSN: 1867-5565. iJAC - vol. 7, issue 1, 2014, str. 39-42.
 14. Krbeček, M., Schauer, F., Lustig, F.: Easy Remote ISES – Development Environment Remote Experiments, Easy Remote ISESDevelopment Environment for Remote Experiments. INNOVATIONS 2013 – World Innovations in Engineering Education and Research, MD, USA : Potomac, 2013, ISSN 1553-9911, ISBN 978-0-9818868-4-8, pp. 81 -100
 15. Lustig, František: Easy to use remote experiments WITHOUT Laboratory systems, In:sborník konference Information and communication Technology in Education, Rožnov pod Radhoštěm 10-12. september 2013, Editor Jana Kapounová, Vydal Ostravská Univerzita, ISBN 978-80-7464-324-8, 148-153, 2013.
 16. Lustig, F.: Vzdálené experimenty s jednoduchými technickými prostředky, Trendy ve vzdělávání. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 675-678. ISSN 1805-8949.
 17. F. Lustig: Prezentace ISES,
 18. F. Lustig: Snadná realizace vzdálené laboratoře ze soupravy ISES, 2012
 19. Lustig, F: Bezdrátové fyzikální senzory se soupravou ISES Blue, sborník konference Didfyz 2010, Ráčkova dolina 20.-23. 10. 2010, CD, 1-7, 7 stran, ISBN 978-80-8094-795-8, 2011
 20. František Schauer, František Lustig, Miroslava Ožvoldová: An Internet Natural Science Remote e-Labortory (INRe-L) for Remote Experiments, In: Innovations 2011: World Innovations in Engineering Education and Research, iNEER / ed. W. Aung, et al. - (2011), s.51-68
 21. Lustig, F.: Transforming Experimental and Laboratory Work in Physics, in: proceedings Information and Communication Technology in Education, 13.–15. september, Rožnov pod Radhoštěm, s. 215–224, 2011
 22. Schauer, F., Ožvoldová, M., Lustig, F. : ISES - Internet School Experimental System for computer based laboratories in physics, to be published Innovations 2009(USA), World Innovations in Engineering Education and Research iNEER Special Volume 2009
 23. Schauer, F., Ožvoldová, M., Lustig, F., Čerňanský, P.: Integrated e-learning - new strategy of the cognition of real world in teaching physics, to be published: Innovations 2009(USA), World Innovations in Engineering Education and Research iNEER Special Volume 2009
 24. Schauer, F., Lustig, F., Dvořák, J., Ožvoldová, M.: Easy to Build Remote Laboratory with Data Transfer using ISES – Internet School Experimental System , Eur. J. Phys. 29, 753-765,2008
 25. F. Schauer, M. Ozvoldova, F. Lustig: Real Remote Physics Experiments across Internet – Inherent Part of Integrated E-Learning, International Journal of Online Engineering (iJOE) 4, Vol 4, No 2 , 54-57,(2008)
 26. Schauer, F., Lustig, F., Dvořák, J., Ožvoldová, M: An easy-to-build remote laboratory with data transfer using the Internet School Experimental System, Eur. J. Phys. 29, 753-765, 2008
 27. Schauer, F., Lustig, F., Ožvoldová, M.: Remote Meterials Science Internet Experiments: Solid State Photovoltaic Cell Characterization, Journal of Materials Education Vol. 29 (3-4): pp. 193-200 (2007) Denton, University of North Texas, USA TX 76203-5310; http://www.unt.edu/ICME/. ISSN: 0738-7989
 28. Lustig, F., Schauer, F., Ožvoldová, M.: PHYSICS LABS FOR INTEGRATED E-LEARNING: CLASSICAL REAL, REAL REMOTE AND VIRTUAL,
 29. Lustig, F., Schauer, F., Ožvoldová, M.: INTELLIGENT SCHOOL EXPERIMENTAL SYSTEM (ISES) FOR COMPUTER BASED LABORATORIES IN PHYSICS,
 30. Schauer, F., Kuřitka, I., Lustig, F.: Creative Laboratory Experiments for Basic Physics Using Computer Data Collection and Evaluation Exemplified on the Intelligent School Experimental System (ISES), in Innovations 2006(USA), World Innovations in Engineering Education and Research, iNEER Special Volume 2006 pp. 305-312, ISBN 0-9741252-5-3, 2006.
 31. Schauer, F., Lustig, F., Ozvoldova, M.: Remote scientific experiments across Internet, in Proc. of ICL2006 ( Interactive Computer Aided Learning) Villach, September 27.-29. 8. 2006.
 32. Schauer, F., Ožvoldová, M., Lustig, F.: Prof. M. Lánský vision fulfillment: e-research as a missing link in the interdisciplinary cybernetisation of the teaching process, In the Proceedings of the International Conference Education in the Mirror of Time, Nitra, 5.- 6. September 2006, I. diel, pp. 265 –270, UKF v Nitre, ISBN 80-8050-995-6, 2006.
 33. Schauer, F., Lustig, F., Ozvoldova, M. : Remote scientific experiments across Internet: photovoltaic cell characterization, in Proc. of ICL2006 (Interactive Computer Aided Learning) Villach, September 27.-29. 8. 2006.
 34. Schauer, F., Ožvoldová, M., Lustig, F.: ISES - Internet School Experimental System for computer based laboratories in physics,
 35. Lustig, F.: Transformace fyzikálního experimentu, In sbornik Veletrh nápadů učitelů fyziky XI, Olomouc 2006, 184-188, ISBN 80-244-1491-0, 2006.
 36. Ožvoldová, M., Čerňanský, P., Schauer, F., Lustig, F.: Internet Remote Physics Experiments in Student’s Laboratory, Proceedings of the International Conference on Engineering Education, Gliwice 2005, V 2, p.794 –799, 2005.
 37. Schauer, F., Kuřitka, I., Lustig, F.: Creative Laboratory Experiments for Basic Physics Using Computer Data Collection and Evaluation Exemplified on the Intelligent School Experimental System (ISES), Exploring Innovation in Education and Research, iCEER-2005, Taiwan,1-5 March 2005.
 38. Ozvoldova, M., Cernansky, P., Lustig, F., Schauer, F.: Experience with Remote Physics Experiments in Student’s Laboratory,
 39. Lustig, F.: Videokonference ve školních fyzikálních laboratořích, MFF-UK Praha
 40. Lustig, F.: Vzdálené laboratoře na internetu, na GSM a na 230 V síti, MFF-UK Praha
 41. Lustig, F.: Distanční fyzikální laboratoře, MFF-UK Praha
 42. Lustig, F.: Vzdálené reálné školní laboratoře na internetu, in sborník konference Poškole 2002, lázně Sedmihory, (v tisku).
 43. Lustig, F.: Interaktivní internetové laboratorní studio iSES, in sborník ICTE 2001, Rožnov pod Radhoštěm 18.-21.9. 2001, 27-31.
 44. Lustig, F.: Internetové laboratorní studio, in sborník konference Poškole 2001, lázně Sedmihorky, 25-27.4: 2001, 127-132
 45. Lustig, F.: ICT a laboratorní měřící systémy, in sborník ICTE 2000, Rožnov pod Radhoštěm, 2000.
 46. Lustig, F.: Školní experimentální systém ISES ovládaný z laboratorního systému Lab VIEW, in sborník Pedagogický software 2000, České Budějovice 8.- 9. června 2000, str. 27.
 47. Lustig, F.: Informační technologie v novém pojetí školních experimentů, in sborník DidInfo 2000, Bánská Bystrica, 2000, 41-44.
 48. Lustig, F.: Laboratorní studio iSES, in sborník DIDFYZ 2000, Ráčkova Dolina 18.-21.10. 2000, 291-296.
 49. Lustig, F.: Lego, ISES a Lab VIEW ve fyzice, in sborník konference Veletrh nápadů 5, Praha 29.8. 2000, 159-164.
 50. Lustig, František - Rojko, Milan: Fyzikální experimenty podporované počítačem, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovenská republika, 1999, s. 165-171, stať ve sborníku.