Heisenbergův princip neurčitosti (mimo provoz do 1. 3. 2024)

Experimentální uspořádání