Regulace vodní hladiny

Fyzikální základ

Uspořádání vzdáleně řízeného experimentu „Regulace vodní hladiny“ je na obr. 1 a obr. 2. Je to ve skutečnosti ruční kontrola hladiny, složená z nádoby (1), čerpadla (2) s uzavřeným cirkulujícím okruhem s obarvenou vodou (pro lepší viditelnost) a detekčním systémem vodní hladiny (kovová sonda, která reaguje na změnu vodivosti při dotyku vodní hladiny). Vše je vybudované pomocí stavebních bloků systému ISES (Internetový školní experimentální systém ISES), relé (3), které zapíná a vypíná pumpu a dva detektory na přítok a výtok vody (4), které měří vodní hladinu prostřednictvím ISES panelu. On-line Web kamera (5) snímá celý pokus on line. Softwar pro funkci serveru byl sestavený použitím stavebnicového softwaru ISES WEB Control.
Experimentátor může řídit a kontrolovat výšku vodní hladiny interaktivně klikáním na kontrolní knoflíky kontrolního panelu.

Figure 1
Obr.1 Uspořádání experimentu „Kontrola vodní hladiny“:
nádoba (1), pumpa (2), relé (3), detektory (4), webkamera (5)
Figure 2
Obr.2 Detailní pohled na uzavřený cirkulující kontejner vodního systému a pumpy (s elektrickým vedením) a experimentální nádoba s detektory měřícími vodní hladinu.