Regulace vodní hladiny

Úvod

Demonstrace vzdáleně řízené regulace vodní hladiny je vzdáleně řízený laboratorní experiment, který ukazuje, že je možné pozorovat a kontrolovat prostřednictvím Internetu různé reálné experimenty pomocí jednoduchého softwaru a hardwaru a Internetových služeb. Je to typická úloha vzdáleně řízené kontroly a ukazuje, že něco může být kontrolované a následné důsledky jsou pozorovatelné, nebo měřitelné. V tomto případe kontrolujeme vodní hladinu. K měření vodní hladiny používáme dvě sondy. Experimentátor interaktivně kontroluje demonstrační zařízení pomocí myši nebo klávesnice.

Tato úloha je nejstarším vzdáleně řízeným experimentem v naší laboratoři (spuštěný experiment od 2.2.2002) a doposavad byl zaznamenaný největší počet přístupů (okolo 6 500). Experiment může sloužit k motivaci a úvod k více propracovaným experimentům v naší laboratoři.

K experimentu může být současně připojeno více experimentátorů ve stejném čase, přitom jen jeden může kontrolovat hladinu. A tím ovládat čerpadlo. Vzdáleně řízený experiment je přístupný 24 hodin denně a je volně dostupný bez jakéhokoliv hesla, a dokonce bez loginu. Prosím vstupte do laboratoře!