Regulace vodní hladiny

Návod k experimentu

Experiment můžete spustit kliknutím na tlačítko "Spuštění experimentu", nacházející se v menu na levé straně. Můžete pozorovat malé zdržení, spůsobené připojením k serveru a načítáním (uploadováním) údajů, po kterém se objeví na obrazovce interaktivní kontrolní panel s kontrolkami s uvedeným významem použití (viz obr. 3). Pomocí nich je možné kontrolovat a řídit vzdálený experiment.

Signál na Sondě 1 a Sondě 2 určuje výšku hladiny na jednotlivých sondách (detektorech). Stav pumpy determinuje, jestli je čerpadlo v provozu, či vypnuté. Je možné, že budete pozorovat prostřednictvím kamery zdržení mezi spuštěním signálu a stoupáním vodní hladiny v závislosti rychlosti připojení na web.

Figure 3
Obr. 3 WWW stránka vzdáleně řízeného experimentu “Regulace vodní hladiny“ kontrolované prostřednictvím on-line kamery (vlevo) a interaktivních kontrolních panelů (vpravo).

Kamera: Velké rozlišení, Malé rozlišení, Vypnout
Stav sondy: 1 Málo vody, Stav sondy 2 Málo vody,
Stav čerpadla: Čerpadlo stojí / Čerpadlo pracuje, Ovládání čerpání: Start - Stop,
Kontrola přetečení: Vypnout / Zapnout.

V pravém horním rohu vidíte počet připojených uživatelů ve stejném čase (pomocí IP čísel PCs), ale regulovat výšku může jen jeden experimentátor.
Můžete zapnout a vypnout přítok kapaliny a kapalina vyteče do kontejneru. Nebojte se, nezpůsobíte žádné vytopení laboratoře. Dokonce když opustíte čerpací systém úmyslně, systém se automaticky vypne po 5 minutách provozu experimentu.

Počítačem kontrolovaný vzdálený experiment

PC orientovaný experiment je zařízení, které využívá moduly systému ISES: relé (1) na kontrolu pumpování, detektory (2) na měření výšky vodní hladiny (viz obr. 4). Moduly jsou funkční prostřednictvím ISES panelu (3) a serveru. Spojení klienta se serverem lze realizovat prostřednictvím libovolného web prohlížeče (MS Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape, ..) s podporou Javy. Java musí být nainstalovaná (je možné volné stáhnutí programu z www.java.com) a aktivní. Pro přímé připojení používáme port 80 a port 8899. Pro nepřímé připojení (v jiných vzdálených úlohách) používáme port 80, který je přístupný všem klientům.

Server (vytvořený pro Vás) je v provozu na PC (napr. Pentinium 4, AMD ale i dokonce slabším) s operačním systémem Windows –98-ME-2000 –XP Vista. Na tomto počítači běží web server (Obvykle Appache nebo Windows web server. Výběr web serveru není rozhodující). Krom toho funguje „Measure server“ (Měřící server) na měření a Image server (obrazový server) na video snímání. Víc detailů týkajících se softwarové stavebnice ISES WEB Control můžete najít na webu.

Figure 4
Obr. 4 Uspořádání kontrolní části vzdáleně řízeného experimentu "Regulace vodní hladiny":
relé (1), detektory (2) a ISES panel (3).