Regulace vodní hladiny

Zadání úlohy

Experiment "Regulace výšky vodní hladiny" je experiment s ruční kontrolou typu zapnout/vypnout, buď v laboratoři nebo ve vzdálené laboratoři, která není automatizovaná. Můžete kontrolovat vodní hladinu interaktivně a ručně přes www stránku a on-line laboratoř. Čerpací systém může současně pozorovat více uživatelů, ale jen jeden z nich může ovládat experiment. Současné vícenásobné připojení se k jedné úloze je velmi populární mezi studenty. Úloha nemá speciální didaktický výstup, v této podobě. (Zvažuje se však její zdokonalení.) V současnosti prezentuje myšlenku, že reálné experimenty a reálná zařízení mohou být kontrolovaná prostřednictvím Internetu.

 1. Popište experiment a jeho uspořádání.
 2. Opište názvy použitých zařízení. Specifikuj názvy jednotlivých komponentů ISES, použitých v tomto experimentu.
 3. Zkuste odhadnout čas, za který se naplní a vyprázdní nádoba.
 4. Co myslíte, jsou tyto časy (naplnění a vyprázdnění) stejné?
 5. Změřte čas naplnění a vyprázdnění nádoby.
 6. Odpovězte, proč kapalina v nádobě je modrá. Zkuste zdůvodnit.
 7. Umíte odhadnout objem kapaliny v nádobě? Jste schopni za daných podmínek ho určit?
 8. Jste připojen k experimentu momentálně sám? Jestli ne, najděte IP adresy svých spolu experimentátorů. Víte kde se nacházejí?
Pro pokročilé experimentátory:
 1. Pokuste se objasnit fyzikální jev, na základě kterého můžete zapnout a vypnout čerpadlo a detekovat výšku vodní hladiny na dálku přes Internet.
 2. Pokuste se vysvětlit jak je možné detekovat výšku vodní hladiny. Jestliže neumíte odpovědět, přečtěte si ještě jednou pozorně text.
 3. Víte, jak odhadnout objem kapaliny ve skleněné nádobě v m3?
 4. Diskutujte o nových možnostech vzdáleně řízených experimentů všeobecně.