Spektra

Simulace

Vizualizace různých modelů atomů vodíku
a vzniku spektrálních čar


http://phet.colorado.edu/en/simulation/hydrogen-atom

Aplet může být volně spuštěn / stažen z odkazu výše, přičemž k úspěšnému spuštění stačí mít na PC nainstalované prostředí JAVA Runtime Environment (JRE). To může být volně staženo zde.


Upozornění: Níže uvedená simulace z projektu Visual Quantum Mechanics (VQM) není aktuálně dostupná. Je ji potřeba přepracovat v jiném programovacím prostředí.

V tomto velmi interaktivním apletu bylo možné vymodelovat teoretické spektrum přidáváním a posouváním dovolených energetických hladin a podobně i přeskoků elektronů, dokud teoretické spektrum neodpovídá reálnému spektru. Aplet vyžaduje nainstalovaný Adobe Shockwave Player, který však není v současných prohlížečích podporován.


https://web.phys.ksu.edu/vqm/software/online/vqm/html/h2spec.html


Původní odkaz: http://phys.educ.ksu.edu/vqm/free/h2spec.html


Postup:
  1. Tlačítkem Add Energy Level přidejte alespoň dvě a postupně více dovolených hladin energie.
  2. Napravo od svislé osy energie tažením myší mezi dvěma hladinami energie zobrazíte přeskok elektronu mezi hladinami a zobrazí se odpovídající spektrální čára (Simulation Spectrum). Přeskok se neznázorní, pokud není dovolen!
  3. Tažením myší nalevo od svislé osy energie lze upravovat energie jednotlivých hladin, dokud simulované spektrum neodpovídá skutečnému spektru (Real Spectrum) atomu vodíku.