Spektra

Návod k experimentu

Web-kamera Otočné zrcátko (vyřazeno v r. 2016)  
Sběrná čočka
Optické vlákno


Geisslerova trubice
naplněná vodíkem
(s VN zdrojem)
Rtuťová výbojka    

Nezbytné vybavení uživatele (klientského PC):

Po ukončení měření (čekání v příp. frontě) nezapomeňte zavřít okno prohlížeče, aby vzdálené řízení nebylo zbytečně blokováno pro další zájemce. Informace o délce fronty, případně max. doba čekání ve frontě je uvedena ve stavovém řádku vlevo nahoře. Je-li řádek prázdný, jste k experimentu přihlášení sami.

Pořízená spektra se zobrazují v grafickém náhledu. Do stisku tlačítka Vymazat může uživatel pořízená spektra srovnávat! V průběhu výstupu (vyčítání dat z detektoru) může uživatel podle potřeby spustit a zastavit záznam experimentálních hodnot, jejichž náhled se zobrazí krátce po ukončení záznamu. Takto lze cíleně zaznamenat požadovanou část spektra. Naměřené hodnoty jsou kvůli zařazenému filtru platné v intervalu 350–1000 nm. Naměřené hodnoty ve vybraném záznamu lze exportovat – zobrazí se v novém vyskakovacím okně po stisknutí tlačítka Export (příp. po předchozím povolení vyskakovacích oken ve Vašem prohlížeči – všimněte si případného upozornění Vašeho prohlížeče). Je-li nové okno s daty aktivní, lze naměřené hodnoty snadno stáhnout do tabulkového procesoru typu MS Excel pomocí kláves Ctrl+A, Ctrl+C a Ctrl+V.

Pomůcky:

Uspořádání:

Otočné zrcátko může vybrat až 10 různých zdrojů světla. Prozatím jsou instalovány a testovány: Geisslerova trubice plněná vodíkem (1H – jednočásticový hamiltonián) k proměření Balmerovy série sp. čar a rtuťová výbojka (Hg) ke kalibraci, příp. ke kvalitativnímu srovnání spekter. Při pořizování spektra vodíku je zrcátko vyřazeno – přímé měření. Do budoucna plánujeme přidat: 2H (deuterium – dvoučásticový hamiltonián), N2, CO2, vzduch, příp. laserové diody ke kalibraci spektrometru.

Pro vyšší interaktivitu a věrohodnost další dvě pozice otočného zrcátka umožňují pohled na webkameru a sběrnou čočku a standardní proměření a odečtení pozadí (background). Experiment je umístěn v zatemněném prostoru.

Řídicí rozhraní vysokoškolské verze umožňuje nastavit integrační čas a jako součást vzdáleného měření předpokládá provedení kalibrace.

 

Tyto stránky a vzdálené experimenty vznikly v rámci projektu č. 957/2012 Výuka kvantové fyziky metodou integrovaného e-learningu, financovaného Fondem rozvoje vysokých škol (www.frvs.cz).