Spektra

Motivace

Vzhled slunečního spektra

(Zdroj: www.harmsy.freeuk.com/fraunhofer.html)

Díky rozkladu slunečního či hvězdného světla na barevné spektrum se podařilo objevit spektrální čáry – tedy buď tmavé čáry v místě chybějících barev, nebo naopak jednotlivé barvy v analyzovaném světle obsažené. Otázky, proč takové čáry ve spektru pozorujeme a zda je můžeme spolehlivě využít např. k chemické analýze na dálku, však zůstávaly dlouho nezodpovězené a záhadné – dokud se nezrodila kvantová fyzika...

 

Tyto stránky a vzdálené experimenty vznikly v rámci projektu č. 957/2012 Výuka kvantové fyziky metodou integrovaného e-learningu, financovaného Fondem rozvoje vysokých škol (www.frvs.cz).