Přeměna solární energie

Úvod

Energie a energetická spotřeba je závažným problémem současné společnosti, vědy a techniky. Veliké naděje se vkládají do tzv. solárních baterií, které přeměňují solární energii na elektrickou. Zdá se, že právem, protože na každý 1 m2 osvětlené plochy dopadá (při kolmém dopadu) za každou 1 s asi 750 J energie. Její efektivní přeměnou na elektrickou energii bychom mohli značně zlepšit současnou energetickou situaci. Jako transformátory této energie na elektrickou přicházejí v úvahu prakticky jen polovodiče, protože v nich jsou ideální podmínky pro absorpci světla. Jen samotná absorpce by však problém nevyřešila. Pokud má dojít ke vzniku elektromotorického napětí, musí se pohlceným světlem uvolněné nosiče, t.j. elektrony a díry, od sebe oddělit. Toto může vykonávat elektrické pole existující v PN přechodu, proto se polovodič s PN přechodem jeví z tohoto hlediska jako velmi vhodný prvek.