Přeměna solární energie

Návod k experimentu

Schématické uspořádání experimentu je znázorněné na obrázku.

Obrázek
Obrázek Uspořádání experimentu „Přeměna solární energie“ na Katedře didaktiky fyziky

Poznámka k experimentu:

Vzhledem k povaze experimentování na dálku by bylo těžké a časově náročné měřit voltampérovou charakteristiku bod po bodu z místa experimentátora. Proto je v úloze na straně experimentu vytvořené napětí pro fotovoltaický článek, které roste lineárně s časem, snímá se jeho okamžitá hodnota a také odpovídající hodnota protékajícího proudu článkem. Tím je vlastně voltampérová charakteristika snímaná v průběhu jednoho vzrůstu napětí. Toto se může postupně několikrát opakovat a lze vytvořit průměr všech hodnot ke snížení poruch při měření proudu.