Usměrňovač

Motivace

V elektrických zásuvkách je střídavé napětí. Jak lze toto napětí usměrnit? Kdy jej lze považovat za stejnosměrné? Jaké jsou způsoby usměrnění?

Motivation image