Radioaktivita (5 experimentů)

Motivace

V této vzdálené laboratorní úloze máme příležitost poznat radioaktivitu a její vlastnosti, jednak protože radiační pozadí je přirozenou součástí životního prostředí, jednak pro mnoho významných aplikací. Abychom ionizující záření mohli bezpečně využívat, je důležité seznámit se se způsoby ochrany a zákonitostmi, kterými se řídí.