Polarizace světla (SŠ)

Simulace

Níže najdete užitečné aplety, které simulují efekt vybraných optických prvků. Simulace jsou volně dostupné na stránkách projektu Open Source Physics.

Modification of the polarisation state of light by waveplates

Ke spuštění apletů je třeba mít nainstalovanou Javu (alespoň verze 1.5) – volně stažitelná např. zde.

Nezapomínejte stisknout [ENTER] vždy po ručním zadání nové hodnoty, jinak se hodnota parametru nezmění.

Znázornění různých polarizačních stavů světla, popsaných Jonesovým vektorem: Stáhnout aplet Autoři: Kiril Simov and Wolfgang Christian
Znázornění efektu polarizátoru: Stáhnout aplet Autoři: Kiril Simov and Wolfgang Christian
Znázornění efektu půlvlnné fázové destičky: Stáhnout aplet Autoři: Kiril Simov and Wolfgang Christian
Znázornění efektu čtvrtvlnné fázové destičky a její využití k modifikaci polarizačního stavu světla: Stáhnout aplet Autoři: Kiril Simov and Wolfgang Christian