Polarizace světla (SŠ)

Motivace

Motivation image

Lineárně polarizované světlo se již dlouhou dobu prakticky využívá: např. v potravinářském průmyslu k určení koncetrace alkoholu nebo cukru. V našem každodenním životě se díváme na LCD displej mobilního telefonu, na monitor počítače, atd. A v budoucnu? Média poskytnou přirozený vjem našeho světa pomocí 3D technologie, ke sledování můžeme použít např. 3D polarizační brýle. Pravděpodobně budou využívány i další druhy polarizovaného světla, např. ve spintronice k přípravě spinově polarizovaného proudu.

Kdo zná a rozumí polarizaci světla, může ji aktivně používat a odhalit nové skutečnosti – viz např. videa níže:

Krátké motivační video

Video s vysvětlením

Kolik ryb je v jezírku?

Jak spočítat všechny ryby v jezírku a na žádnou nezapomenout?

Tajemné odlesky v okně.

Jak se zbavit rušivých odlesků od okna?

Jak vyfotografovat lesklé věci?

Jak vyfotografovat lesklé věci?

Proč mizí obraz na monitoru PC (LCD displeji)?

Proč mizí obraz na monitoru PC (LCD displeji)?