Meteorologická stanice v Praze

Fyzikální základ

Meteorologické údaje – teplota, tlak a sluneční svit se snímají s cílem demonstrovat vzdáleně řízené úlohy typu “remote sensing”. Venkovní teplota se měří teploměrem ze soupravy ISES s přesností cca 1% . Atmosferický tlak je měřený pomocí jednotky ISES na měření tlaku - manometrem a je přepočítaný na hladinu moře (je započítaná korekce na nadmořskou výšku místa, kde se sonda nachází). Jednotka ISES na měření intenzity – fotometr je jednoduchý světelný senzor, který si neklade za cíl být heliografem, který měří sluneční svit z celé polokoule oblohy . Je namířený na volnou oblohu směrem na východ. Data se snímají v pravidelných intervalech (zjistěte v jakých) a ukládají se na disk serweru, odkud si je můžete stáhnout.