Meteorologická stanice v Praze

Úvod

Experiment “Meteorologická stanice v Praze” je vzdáleně řízený laboratorní experiment monitorující teplotu, tlak a intenzitu slunečního svitu měřeného na Fakultě matematiky a fyziky Karlovy univerzity v Praze na Klárově. Experiment si neklade za cíl být v pravém slova smyslu meteorologickou stanicí, protože ta by musela splňovat přísné normy. Realizovaný experiment dokazuje možnost monitorování různých fyzikálních veličin prostřednictvím Internetu s jednoduchými technickými hardwarovými a softwarovými prostředky.

Je to typická úloha “remote sensing”, ve které se sledují jen některé veličiny, není tu žádné zařízení (no remote control). Hodnoty sledovaných veličin jsou v určitých časových intervalech měřené, zaznamenávané a ukládané bez jakékoliv vzdálené kontroly procesu.

K meteorologické stanici může být současně připojeno více uživatelů. V případě stahování velkého objemu dat více účastníky můžeme pozorovat pomalejší reakci.

Měření jsou přístupná nonstop a vstup je volný, bez jakéhokoliv hesla, nebo registrace.

   Bez obav vstupte!