Meteorologická stanice v Praze

Nastavení experimentu

Měřící hardware se skládá ze systému ISES (Internetový školní měřící systém), ke kterému jsou připojené moduly teploměr, měřič tlaku a světelný senzor. Softwar, použitý pro vzdáleně řízené experimenty a server- klient spojení je stavebnicový softwar ISES WEB Control.

Teploměr je vysunutý cca 20 cm ven z okna (obr. 2), manometr je umístěný uvnitř laboratoře, fotometr je namířený vodorovně na oblohu. Teploměr i fotometr jsou nastavené směrem na východ. Fotometr není heliograf v tom smyslu, že nesbírá sluneční svit z celé polokoule. A teploměr je částečně chráněný před přímým sluncem.


Obrázek 1 Aktuální pohled na počasí z okna
Obrázek 1
Obrázek 2 Monitorování teploty s využitím ISES soupravy