Meteorologická stanice v Praze

Návod k experimentu

Přístup ke vzdálené meteorologické stanici v Praze prostřednictvím internetu je možný pomocí libovolného web browseru (MS Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape,..), který umožňuje podporu Javy. Java musí být nainstalovaná (volně stahnutelná je na www.java.com) a aktivní.

Zvolte "Spuštění experimentu" z menu na naší web stránce kliknutím linku. Může nastat krátké zdržení způsobené pomalejším spojením Vašeho počítače k odpovídajícímu serveru a načítáním dat. Buďte trpělivý. Po čase, jehož délka závisí na rychlosti Vašeho spojení, můžete vidět aktuální hodnoty teploty v Praze, tlak a intenzitu slunečního záření a záznam posledních sedmi dní (obr. 2).

A ještě můžete:

Možnosti zpracování nasbíraných dat, teploty, barometrického tlaku a intenzity slunečního záření jsou rozmanité.

Je možno získat zaznamenané údaje od 3. 5. 2003, datum, kdy jsme spustili tento experiment. Záznam není celkem spojitý v celém časovém intervalu (několik výpadků, rekonstrukce budovy, oprava serweru, atd.). K experimentu může být připojeno více experimentátorů (klientů) současně. Můžete vidět jejich adresy v poli "Připojení uživatele"

Naše meteorologické údaje mohou být použité k výuce:

Obrázek 2
Obrázek 2 Titulní www stránka experimentu “Meteorologická stanice v Praze s aktuálními údaji: (a) teploty, (b) tlaku a (c) intenzity slunečního záření – aktuální hodnota a hodnoty posledních sedmi dní v Praze.
Obrázek 3
Obrázek 3 Příklad přenosu naměřených dat teploty, první sloupec datum a čas, druhý sloupec teplota v 0C.