Heisenbergův princip neurčitosti

Motivace

Motivation image

„Paprsek světla je zajímavý a záhadný tím, že se skládá
jak z částic tak i z vlnění v pohybu“