Franckův-Hertzův experiment

Nastavení experimentu

Měření

Pedagogická fakulta MUNI v Brně

Další aparatura je na Pedagogické fakultě MUNI v Brně. Měření na této aparatuře je na adrese: http://147.251.192.104