Franckův-Hertzův experiment

Motivace

James Franck spolu s Gustavem Hertzem získali v roce 1925 Nobelovu cenu za experiment, kterým potvrdili kvantovou teorii (ta říká, že energie může být atomem pohlcována pouze v jednoznačně určených množstvích). Tak potvrdili platnost Bohrova modelu atomu.

Motivace
Motivace